Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/

FORMAS har i en ny rapport konstaterat att ytterligare rening inte är samhällsekonomiskt lönsamt för kommunala avlopp!
Slutsatsen kan ifrågasättas men som jag ser det bör man i så falla omedelbart stoppa tillverkning och import av varor med POP, bl a 1500 PFAS som inte renas i reningsverken och endast till begränsad del i dricksvattenverken.
Vid fråga till HaV om de gjort någon motsvarande utredning för EA (enskilda avlopp), vilket de inte har. Däremot har de tagit över en utredning från Naturvårdverket2006, som man dammade av och gav ut som HaV-rapport 2016. I den pekar man på vinsterna med en ökad åtgärdstakt av EA. Denna rapport har dock blandat äpplen och päron. Man anger kommunernas bruttokostnader, men förbiser helt att det är ju FÄ som betalar största delen av kommunernas tillsynskostnader för EA!!! Dessutom betalar FÄ alla egna kostnader för själva avloppsanläggningarna, kryddat med 25% moms.
Nästan lika irriterande är Hav;s påstående där de påstår att HaV inte bedriver någon tillsynskampanj!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *