Bblat-Köping/ Insändare: Kommunalt VA ger stor belastning på klimatet samt Insändare: Ställ krav på klimatomställning på byggena

Kommunalt VA ger stor belastning på klimatet

Replik till ”Stugägare utanför Köping”, som i Bbl/AT 12 juli skriver ”Politiker sviker oss i väntan på kommunalt vatten”.

Utan personliga eller politiska intressen i VA-frågan på Norr Mälarstrand har jag följt frågan utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Hur kan ”Stugägare” hävda att beslutet en gång ”har fattats demokratiskt”. Personligen har jag en vidare syn på demokrati än att Köpings fullmäktigeledamöter 2016 fattade ett beslut om utbyggnad av kommunalt VA baserat på Elizabeth Salomonssons (S) ogrundade påstående att det måste ske för att rädda Mälaren från övergödning. Fakta är att det fanns en gedigen utredning av en oberoende konsult (Peter Ridderstolpe, WRS), som visade att utsläppen från de enskilda avloppen är väsentligt lägre i nuläget än vad de blir med kommunalt avlopp. Denna rapport tillställdes inte ledamöterna före kommunens beslut!

Varför ska de som har godtagbart dricksvatten på Norr Mälarstrand betala för en mycket kostsam utbyggnad? ”Stugägare” får komma med bättre argument än att det behövs för dem som ”gjort investeringar i nya badrum”. Att investera i badrum utan att ha vatten förefaller lika intelligent som att köpa en bensin- eller dieselbil i dagsläget. Dessutom ska man inte gå över ån efter vatten, när man bor bredvid en av Sveriges största sötvattenreserver. Mälarvattnet används med fördel i badrummen eftersom det inte ger kalkavlagringar som till exempel Uppsalas vatten gör.

Varför investerar ”stugägare” inte i en egen pump med dricksvattenfilter för femtio tusen kronor istället för att tvinga sina grannar betala sjuhundra tusen kronor per fastighet för kommunalt VA. Något som de flesta inte vill ha och dessutom ger mycket stor belastning på klimatet med alla grävningar, sprängningar, kemikalier och pumpande.

Lars Hylander
Oberoende forskare och docent i miljöanalys


Elizabeth Salomonsson (S) och Annika Duan (S) ger i denna insändare:

Svar till: Lars Hylanders insändare Kommunalt VA ger stor belastning på klimatet, i Bbl/AT 15 juli, av Elizabeth Salomonsson och Annika Duan

En kommentar

 1. Insändare i Bblat
  Ställ krav på klimatomställning på byggena

  Byggbranschen står idag för 20 procent av landets klimatsutsläpp. Att det inte redan gjorts betydligt mer för att sätta fokus på branschens klimatansvar är egentligen märkligt. Ska vi lyckas i våra klimatambitioner måste vi börja nu, inte minst här i Västmanland.

  Som fackförbund ser vi med tillförsikt på den helt nödvändiga klimatomställningen både branschen och samhället står inför. Det är en ödesfråga för såväl oss som framtida generationer, men också en möjlighet lika mycket som en nödvändighet.

  Men det finns ett stort hinder. Byggbranschen idag mår inte bra. Få andra branscher plågas lika mycket av arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. En alltmer avreglerad och liberaliserad arbetsmarknad har gynnat de som vill ta genvägar.

  På bara ett decennium har våra medlemmar och förtroendevalda fått se hur kriminaliteten blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad. Politisk naivitet och bristande internkontroll hos våra stora företag och beställare har lett till en ohållbar situation. Lägsta pris och underbudskonkurrens har fått gå före villkoren för såväl arbetstagarna som klimatarbetet.

  För att tala klarspråk: Ordning och reda på arbetsmarknaden är en förutsättning för en grön omställning. Ska byggbranschen såväl som samhället klara sin klimatomställning måste branschen städas upp. Fuskande och rent kriminella bolag kommer aldrig att ta sitt klimatansvar och en avreglerad bransch där lägsta pris alltid får styra kommer aldrig att kunna bli ”grön”.

  Här måste såväl alla kommuner i Västmanlands län, regionen och inte minst våra stora byggföretag ta större ansvar.

  Beställare behöver ställa tuffare klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingar. Kraftfullare miljöregleringar gynnar seriösa bolag och missgynnar de oseriösa bolag som bara vill tjäna snabba pengar.

  Inför en begränsning i antalet underentreprenörsled med start i kontrakten med stat och kommun. Kontroll och villkor försvinner snabbt i långa kedjor av underentreprenörer, det måste regleras för att säkerställa att lagar och regler följs.

  Inför krav på att upphandlande myndigheter och kommuner själva ska kontrollera sina underentreprenörer. Våra skattepengar ska inte hamna i fickorna på kriminella!

  Kommuner och regioner har ett stort ansvar i hur man hanterar våra skattepengar och vilka företag man i slutändan anlitar.

  Tar man det ansvaret går både byggbransch och klimatarbetet en ljus framtid till mötes. Skjuter man över det på någon annan kommer skulden till kommande generationer aldrig att sluta växa.

  Jan Andersson

  Regionsordförande Byggnads Mälardalen

  Johan Lindholm

  Förbundsordförande Byggnads

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *