SVT- Örebro/ Rörläckan i Bångbro – döda fiskar och avföringsrester i å

Rörläckan i Bångbro – döda fiskar och avföringsrester i å

Utsläppet av avloppsvatten i Garhytteån i Bångbro i Ljusnarsbergs kommun har lämnat tydliga spår. Flera stora fiskar ligger uppsvällda på ytan. Runt vassen syns spår av bajs och ytan är på många ställen delvis täckt av en brunaktig sörja. 
En boende längs ån som SVT pratar med berättar att måsarna flockades i helgen för att kalasa på mindre fiskarna som dött i vattnet. De stora som ligger kvar är för tunga att lyfta.

Rör i dåligt skick

För en vecka sedan var det stopp i avloppsröret som löper nära ån i Bångbro.

– Man tog dit en spolbil och löste det stoppet. Man konstaterade också att ledningen var i väldigt dåligt skick och att man skulle behöva göra en punktinsats på den, säger Marcus Orre, VA-chef på Samhällsbyggnad Bergslagen.

Oklart hur stort utsläppet är

Men innan punktinsatsen hann påbörjas brast ledningen och avloppsvatten har läckt ut i Garhytteån. Det hela upptäcktes i lördags och pumpar sattes in i omgående för att pumpa över till en annan brunn.

Vet du hur mycket avloppsvatten som hann rinna ut?

– Nej, det vet jag inte.

Under hur många dagar har det läckt vatten?

– Det är svårt att säga. Vi var där i tisdags och det funkade bra då. Jag tror att det skedde i anslutning till att räddningstjänsten upptäckte det i lördags, säger Marcus Orre, VA-chef.

Bristande information

Ingen information om utsläppet har gått ut till boende längs ån under helgen eller under måndagen. Vid lunchtid på tisdagen skrev kommunen på sin hemsida att vattnet är otjänligt och att man avråder från bad tills prover visar att vattnet är tjänligt igen.

Se länk ovan till en annan läcka i Ljusnarsberg. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *