Facebook- Köping/Partiet Vanligt folk emot tvångsanslutning av VA

Facebook- Köping/Partiet Vanligt folk emot tvångsanslutning av VA

Partiet VANLIGT FOLK i Köping svarar gällande tvångsanslutning av kommunalt VA i Norr Mälarstrand.
1 Ska beslut som redan är fattade gällande VA frågan Norra Mälarstranden genomföras?
Vi i partiet Vanligt Folk anser att tvångsanslutning är ett begrepp som inte borde förekomma i en kommun år 2022. Vi anser att det skall vara upp till markägare själva huruvida man vill ansluta sig eller inte. Den planerade tvångsanslutningen får stora konsekvenser för de boende, främst ekonomiska. Det kommer kanske innebära att människor inte kan bo kvar då dom inte har råd att betala för anslutningen, detta anser vi är högst orimligt. Det är inte heller rimligt att som ägare av fastigheter tvingas till stora kostnader för tvångsanslutning av vatten och avlopp som många gånger överstiger fastighetens taxeringsvärde.
Så vår ståndpunkt är att vi anser att besluten inte skall genomföras.
2 Finns det någon del av redan fattade beslut som ni vill ändra?
Vi anser att man skall göra en pudel från ansvariga beslutsfattare i denna fråga, det är orimligt att ”köra över” så många som ca 70% av fastighetsägarna som är emot tvångsanslutningen. Vi anser att beslutet bör rivas upp och att man från kommunens sida ordnar dialoger med fastighetsägarna och ser vilka alternativa lösningar man kan finna.
Kan vara en bild av karta och text

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *