Facebook – Avloppsbedrägeriet+ SVT om Karlskrona/ Avloppstvång dråpslag för Jämjöfamiljer: ”Vi måste flytta”

Facebook – Avloppsbedrägeriet

Nina Andersson har delat en länk

Nu är det snart ett år sedan detta inslag sändes,och vi har fortfarande inte fått en rimlig förklaring till varför detta måste göras.
Den 17 maj kallades alla berörda på Klakebäcksvägen av Drift och servicenämnden till ett informationsmöte angående kommunalt V A. Äntligen skulle vi svar på alla våra frågor om varför. På mötet deltog även personer från lantmäteri, länsstyrelsen och miljö och samhällsbyggnadsnämnden.
Efter en timma av frågor till dessa fick vi till svar om att 29 hushåll på vägen har utdömda avlopp. Frågan ställdes då om dessa fastigheter som fått sina avlopp utdömda fanns dokumenterade. Döm om vår förvåning när svaret blev ” nej det gör det inte”. Det är tydligen så att chauffören som tömmer våra brunnar har den uppgiften. Alltså fordras det ett lastbilskörkort för att kanske avgöra en fastighets framtid. D v s att människor måste sälja sina hem, särskild då dom som inte längre arbetar och som varit deras hem i många år.
Att kommunalt V A är det bästa tycks våra folkvalda i Karlskrona kommun tycka. Att det finns bättre, billigare och framför allt mer miljövänliga alternativ än att köra iväg slammet för att sedan släppas ut i havet, är tydligt inte något alternativ.
Nej det är inte 29 hushåll utan Kanske två fastigheter som har problem.
Är det så att det egentligen är något annat problem som kommunen försöker att mörka längs med kustvägen bort till Torhamn.
Bara en undran.
Dela Dela Dela mycket gärna 😊
.

.

SVT: Avloppstvång dråpslag för Jämjöfamiljer: ”Vi måste flytta”

och kommunens svar: Kommunens svar: ”Olyckligt att det blivit så här”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *