Bblat- Köping/ VA-anslutningar kommer bli dyrare än projekterat

VA-anslutningar kommer bli dyrare än projekterat

Svar till “Lagt kort ligger” och “Alla är inte mot en kommunal lösning” och ”VME om NorrMälarstranden – vi fullgör bara vårt uppdrag”

Först vill vi gratulera de som tycker att 700 000 kr är bättre än 200 000 kronor + egen grävning eller inget alls. Har man sedan flera ”bostadsenheter” är det bara att multiplicerar dessa med 700 000 kronor.

Tycker man sedan att det är ok med tvångsanslutningar + bräddavlopp som mynnar ut i badvikarna och avloppsslam som förgiftats av vägskiten, som sprids på bästa åkerjorden, är det bara att beklaga.

Tycker man också att dricksvattnet skall användas för att spola avloppen med, så har man glömt miljöaspekten och då är det inte längre en miljöfråga utan handlar bara om bekvämlighet och ekonomi för de som har råd. Andra får ju sälja sina hem och stugor.

Det finns ju 230 underskrifter som tycker något annat.

Vi uppskattar att projektkostnaden gått upp från 84 miljoner till 150 miljoner kronor.

Höjer man dagens avgifter och smetar ut det över alla nyanslutningar framåt, dvs 91 miljoner kronor på VA-kollektivet?

Behåller man dagens avgifter och tar det överskjutande med andra medel, dvs på skatten för alla Köpingsbor?

Tar man ut särtaxa på oss 212 som är kvar i projektet, då blir det 700 000 kronor/fastighet i anslutningskostnad + 100-300 000 i egen grävning?

Vi saknar ett konkret svar från kommunen på hur projektet ska finansieras om 2016 budgeten inte håller.

Det är svar vi borde vara berättigade till.

Eller är demokrati bara att tiga inför de som företräder majoriteten av hela Köpings befolkning, som i de flesta fall inte berörs?
Vi förlorar ju bara våra hem och stugor och fördrivs härifrån.

Strategigruppen

Roland Karlsson, Kent Andersson, Lars- Görans Carlsson, Anders Björkroth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *