Öppet brev till riksdagspartierna S, V, MP, C, KD, L och SD beträffande hållbara vattentjänster.

Öppet brev till riksdagspartierna S, V, MP, C, KD, L och SD beträffande hållbara vattentjänster.

Varför förvägrar S, V, MP, C, KD, L och SD,700 000 fastighetsägare rätten att få en saklig prövning i mark-och miljödomstolen av kommuners beslut om tvångsanslutning verkligen är motiverade utifrån miljöbehov?

Moderaterna begärde i riksdagen att kommunerna skulle påvisa och bevisa att behov föreligger för tvångsanslutning av fastighetsägare och att beslut ska kunna överklagas av fastighetsägare. Moderaternas krav röstades ner av er övriga riksdagspartier med konsekvensen att de 700 000 fastighetsägarna är helt rättslösa gentemot kommunerna trots att det i Sverige gäller principen i juridiken att den som påstår något också ska bevisa sitt påstående. Genom att förvägras den självklara rätten att kunna överklaga kommunens beslut och få sakfrågan prövad där kommunen måste styrka sina påståenden består rättslösheten i det Sverige som ni folkvalda brukar kalla för en rättsstat. Vi fastighetsägare får nogsamt överväga inför kommande riksdagsval vilka som får våra röster, moderaterna eller övriga partier utifrån vad ni beslutade kring hållbara vattentjänster.

Styrelsen i VA-i-tiden
genom
Lars-Göran Carlsson
Ordförande


Brevet är skickat till flera tidningar, bla annat skrev Kent L till Dalademokraterna med nedanstående följebrev:

Hej!

Här kommer ett öppet brev från VA-i-tiden gällande en fråga som berör tusentals fastighetsägare, främst på landsbygden. Utredningen ”Vägar till Hållbara Vattentjänster ” som leder till  propositionen Hållbara Vattentjänster. Beslutet i propositionen innebär att vi är kvar på ruta ett. Tyvärr genomförs utredningar på kommunernas villkor, där de drabbade fastighetsägarna åsidosätts och experternas utlåtanden ignoreras. Vi från VA-i-tiden har i möten via Teams med riksdagsledamöter, i såväl miljö – och jordbruksutskottet som civilutskottet, försökt att informera och klargöra de katastrofala följderna av en tvångsanslutning till kommunalt VA.
Men kommunernas vanvett står orubbligt och okunskapens flagga är hissad i topp. En enfald av sällan skådat slag där viktiga ekologiska, sociala och inte minst juridiska aspekter viftas bort.
Se bilaga (anm: dvs texten ovan.)
För Va-i-tiden
Sekreterare / Kent Leonardsson

SR/Ekot vill inte ta in VA frågan till debatt, VA-i-tiden har försökt många gånger- det är 100 000 tals fastighetsägare på landsbygden som redan berörts,  1,5 miljoner människor bor på landsbygden, någon gång kommer de att få känna av krav från kommunerna, som de inte de inte begriper med sunt förnuft, utan det blir makten från kommunerna som talar, men som i de flesta fallen inte besvara frågan om varför anläggningen döms ut, utan i stället skickar hot om vite till den berörde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *