BBlat- Köping / Nej, en röst på M är inte en röst på S

Nej, en röst på M är inte en röst på S

Svar på insändare: ” Frågar igen: Vad får vi för våra röster?”

Signaturen ”En väljare” undrar om en röst på M i höstens val är en röst på S. Det enklaste och kortaste svaret är naturligtvis: ”NEJ” – och där kunde jag nöjt mig och satt punkt.

Vi har aldrig gått in i en valrörelse med utgångspunkten att bilda en majoritet tillsammans med socialdemokraterna. Det gör vi heller inte inför årets val i september. Vår inriktning har alltid varit att bilda majoritet och styra med övriga borgerliga partier. I den bästa av världar så strävar varje parti naturligtvis efter egen majoritet men så ser ju sällan verkligheten ut. Det gjorde den ju som bekant inte heller efter valet 2018.

Vår utgångspunkt för fyra år sedan var att bilda en annan majoritet än den som det blev. Intresset för detta var dock obefintligt från övriga inblandade partier och därför tycker jag att frågan bör ställas till dessa om varför så inte blev fallet.

Min uppfattning är att ett land, en region eller en kommun styrs bäst och tydligast med en stark majoritet. Jag tycker röran i riksdagen och regeringen under den innevarande mandatperioden tydligt speglar svårigheterna. Det är inget att sträva efter.

Därför så landade vi i en majoritet tillsammans med liberalerna, vänsterpartiet och socialdemokraterna. Jag tycket att samarbetet har fungerat bra under fyra år men nu har vi tydligt signalerat att den överenskommelsen inte längre gäller. Vi kommer att gå till val som enskilda partier med egna handlingsprogram.

Vår ambition är att bilda en ny majoritet i Köping tillsammans med övriga borgerliga partier.

Ola Saaw (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.