Avloppsslam och giftighet- Toxic Sludge studerat av Mike Adams

Se www.brighteon.com Toxic Sludge … Mike Adams är noggrann (och deprimerande) … han scannar slammet med masspectrometer och hittar allt på molekylär nivå … då hittar man verkligen ALLT i innehållet.

/Carl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.