Örnsköldsvik/ Grattis Öviks kommun/MIVA men vi som berörs känner oss allt annat än trygga

Mail till webbredaktören 22 april 2022.

Vill börja med att gratulera Öviks kommun/ MIVA till att DOM kan känna sig ”trygga” i beslutet till den höjda anläggningsavgiften och att till och med sträcka sig så långt som att medge att och ha förståelse och respekt för att det är stor stor kostnad för de flesta fastighetsägare. Därefter är det på plats med klargöranden från vår sida att det här är en MYCKET stor källa till oro hos många som berörs ni använder er av ordet ”trygga” och då vill jag gärna framhålla att vi som berörs känner oss allt annat än trygga ni har kapitalt misslyckats med eran uppgift att driva projektet på ett inkluderande och respekfullt sätt. Ni presenterar våra kostnader på ett sätt som att vem som helst kan hosta upp hundratusentals kronor utan att blinka, ev med hjälp av ofördelaktiga kommunala VA-lån (blankolån), angående fakturan som ska skickas ut Direkt efter att en så kallad ”anslutningspunkt är bestämd 0,5mtr från fastighetsgränsen” och som det sen beskrivs i tidplanen för Projektet dröjer det upp till ett år innan NÅGONTING överhuvudtaget levererats för denna inbetalda faktura. Jag har åtminstone inte för vana och säkert inte dom flesta andra att betala ut sådana belopp och ligga ute med pengar utan att få något levererat.

Det visar ju på hur underfinansierat hela projektet är. Lägg skattebetalarnas pengar där dom gör störst nytta och vill ni tänka på miljön se över era egna kommunala reningsverk med avseende på årliga nödbräddningar  av orenat avloppsvatten rakt ut i Öviksfjärden dom utsläppen talas det väldigt lite om det finns dokumenterade år efter år siffror på exakt hur mycket kommunens reningsverk tvingas släppa ut orenat på grund av dålig dagvattenavledning vliket resulterar i utsläpp av mångdubbelt högre nivåer Fosfor som är det som bidrar till övergödningen än vad 107 fastigheter i Nyänget /Paddal släpper ut under en motsvarande tid med bara vaga antaganden bedömningar till grund dessutom, faktiskt likt sila myggen och svälj elefanterna. Tänk om och gör rätt både på vad som gör största nytta för miljö/hälsa Men även var era/våra skattekronor gör mesta nyttan. vill även trycka på den fördrivning av vissa från hus och hem som ni nu känner er så ”trygga”med och har suttit på möten och sagt det rent ut utan att skämmas men sådant skrevs ju aldrig in i något ”protokoll” från mötena för det är ju inte förenligt med vad en demokrati ska stå för värna kommunens medborgare. Det hela grundar sig stället enbart på att frigöra så många nya tomter som möjligt till försäljning när den som inte klarar av denna kostnad tvingas flytta då får kommunen in högavlönade skattebetalare på dom redan bebyggda fastigheter som finns i attraktiva områden utan att behöva ta strid om det numera utökade strandskyddet.

Nej ett riktigt fulspel är vad det är med dåliga argument och människor som inte sätter sig in i hur människor behandlas det är så illa skött.

Nu ska ni röstas ut till hösten.

Den lilla utsatta människan

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.