Facebookgruppen VA-i-tiden nätverk/ Mora och Alvesta och kommunalt vatten eller alternativa mycket billigare lösningar

Facebookgruppen VA-i-tiden nätverk/ Mora och Alvesta och kommunalt vatten eller alternativa mycket billigare lösningar

Länk: Va i tiden nätverk | Facebook

Kristian: Nu har jag på min kant, i Mora kommun gjort ett överklagande till Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Min förhoppning är att rätten ska ogilla de ekonomiska krav på 250 000 kr som kommunen ställer på mig och att jag istället ska kunna beviljas bygglov för en modern cirkulär avloppslösning för en 1/3 av kostnaden.

 

Per: Jag har ett liknande fall i Avesta kommun, där tänker de tvinga in min fastighet i det kommunala systemet.
Avlopp och dagvatten för ca 320 000kr.
Visserligen taxerad industri fastighet med stor tomt.
Hyrs ut som lager idag, och vi har inte dragit in vattnet utan det är i en post utanför byggnaden.
Men vi skulle vilja inreda ett litet pentry med wc och då slår
Avesta VA på stora trumman för att visa att det är dom som bestämmer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.