UNT/ Förslaget om en ny VA-politik hotar landsbygden

Förslaget om en ny VA-politik hotar landsbygden

Artikeln UNT 11 maj 11maj2022,s6

Fick från en av medförfattarna, Lars Hylander kommentarerna:
Klotet och SR-nyheterna idag tar upp PFAS-problematiken. Jag ser bara en möjlig utväg – ”nolltolerans” för både tillverkning och användning. När en kollega tog upp PFAS för 10 år sen lyssnade ingen av de berörda myndigheter eller politiker som ville öppna flygplatsen i Uppsalaför civilflyg. Visade sig att de var största förorenaren av dricksvattentäkten via brandsläckningsskum.
——-

Igår stoppades tågtrafiken mellan Stockholm o Uppsala pga mycket kraftig rökgasutveckling vid brand i returpapperslager. Såg ett svart moln när vi cyklade in till konsert där barnen spelade och fick sen varning på SMS. 
Brandorsak ännu inte känd. Jag noterade att brandkåren har problem att släcka eftersom de inte får använda skum pga brandplatsen ligger i vattenskyddsområdet. Detta betyder ju att man fortfarande har besvärliga kemikalier i skummet! PFAS?

Kommentar av webbredaktören:
Vad är det i avloppsslammet som sprids på våra åkrar- jo, bl a PFAS ämnen från mjukgörarna i bildäcken, plastpartiklar, dioxin, tungmetaller och mängder med mediciner och andra kemikalier. I avloppsslammet finns så mycket P-piller att när det sprids på åkern så finns det ”ett piller” per varannan kvadratmeter. Hur kommer det sig att kommunernas miljökontor tillåter att denna giftblandning sprids på åkrarna där vi odlar våra livsviktiga livsmedel.
Men små enskilda avlopp på landsbygden som leds ner i infiltrationer och vidare ut i marken,  är inte acceptabelt och dessa döms ut med motiveringen att marken inte tar upp och bryter ner avloppens innehåll. Även om dessa avlopp inte är bemängda av gifter från vägar, hustak, industrier, biltvättar mm. Ett hycklande myndighetsagerande där man ”silar mygg, men sväljer kameler”.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.