MSB/ Åtgärder för att stärka civilt försvar

 Och igår kom en nyhet från MSB. Som sagt, kemikalier saknas för dricksvattenrening och för avloppsrening. /Ulf

Åtgärder för att stärka civilt försvar

MSB har rapporterat in förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025 till regeringen. Den uppskattade kostnaden för 2023 är upp till 6,2 miljarder kronor, om alla förslag genomförs.

….. Några övergripande siffror ur förslaget:
Förstärkningar av kommuner och regioner: Totalt 1,5 miljard för 2023: 939 mnkr föreslås för att förstärka kommunernas arbete med civilt försvar, och 666 mnkr för att förstärka regionerna. Det handlar om att stärka grundläggande förutsättningar för att arbeta med beredskapsförberedelser, det vill säga nödvändiga investeringar inom en rad områden. Exempel: befolkningsskydd, räddningstjänst, vatten och avlopp, energiförsörjning och kommunal transportinfrastruktur, men också för förskola/skola, omsorger och sjuk- och hälsovård.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *