BBlat, VLT/ Hotet mot vattnet – en fråga om beredskap

Har skickat mail (med bifogad artikel) till de riksdagsledamöter som vi tidigare haft möten med. Dels för att påvisa medias intresse i frågan men även för att göra riksdagsledamöterna medvetna om artikeln. Se texten nedan./ Mvh. / Kent Leonardsson

”Bästa riksdagsledamöter

Här kommer en återkoppling från VA-i-tiden. I vårt arbete att kräva och tydliggöra en ändring i nuvarande vattentjänstlag och kommunalt VA tvång, kan vi nu skönja ett ökat intresse i frågan.

Vår artikel ” Förstör inte vår krisberedskap!” har nu blivit publicerad i såväl Altinget och SvD som DN, vilket känns mycket tillfredsställande.

Vår, – Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB), har också tagit del av vår artikel som ni nu finner bifogad till detta mail.
För VA-i-tiden / Kent Leonardsson”


Bblat: Hotet mot vattnet – en fråga om beredskap  (VLT)

 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Man kan vara utan mat i flera veckor, men vatten måste man ha varje dag. Det dagliga behovet för en vuxen brukar anges till 3 liter.

I ett krisläge riskerar vårt samhälle att bli utsatt för cyberattacker, som kan slå ut vår elförsörjning. Eftersom det inte finns tillräckligt med reservkraft försvinner också vattnet i våra kranar. Inte heller avloppsnätet fungerar när alla pumpar stannar.

En brunn på landsbygden är inte sårbar på detta sätt. Även om man har en eldriven pump så har man också möjlighet att manuellt hämta upp vatten. Vid en tillrinning av 1 m3/dygn kan således en enda enskild brunn förse mer än 300 personer med deras dagliga vattenbehov. Den som har ett traditionellt avlopp med självfall till en markinfiltration kan enkelt bära in en hink vatten, hälla i wc-stolen och allt fungerar som vanligt.

Det finns c:a 700.000 enskilda brunnar på landsbygden, som i allmänhet har bra vatten. Det är svårt att tänka sig att någon främmande makt skulle kunna åka runt och sabotera alla dessa.

Det är dock inte Putin och Ryssland som utgör det största hotet utan våra 290 kommuner, som med stöd av Vattentjänstlagen försöker tvångsansluta småbyar och stugområden. Detta för att få fler som delar på kostnaderna för kommunernas dåligt underhållna ledningsnät. Fastighetsägare skall tvingas köpa kommunalt vatten i stället för det som man har i egen brunn.

För dem som bor alltför långt ut på landsbygden vill man i stället kräva elberoende minireningsverk med olika reningskemikalier i stället för att förlita sig till naturens renande kretslopp, som fungerat i tusentals år. Detta utan bevis för att befintligt avloppssystem orsakar olägenheter för miljön eller människors hälsa.

Förstör inte denna krisberedskap!

Lars-Göran Carlsson
ordförande i VA-i-tiden.


Kommentar:
Går vi med i NATO ska vi bland annat ”Ha uthålliga resurser med livsmedel och dricksvatten”.

Och den 28 april kom en rapport från Riksrevisionen; (läs gärna sammanfattningen)
Regionala utvecklingspolitiken alltför otydlig, kortsiktig och fragmenterad
Ulf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.