Ingenjörer för miljön/ 4 maj – Cafeafton – Det är klokt att förbjuda slamspridning NU!

4 maj – Cafeafton – Det är klokt att förbjuda slamspridning NU!

Magnus Hedenmark är miljötoxikolog och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömningar, med Svanen-märkning och arbetar nu som konsult i sitt eget bolag Re:profit AB. Magnus har en gedigen erfarenhet av kemi- och materialhantering och arbetar nu framförallt med frågor som behandlar hur vårt samhälle måste undvika att ”förgifta” oss själva genom ovarsam och okunnig styrning av flödet av kända och okända kemikalier, www.reprofit.se

”Därför är det klokt att förbjuda slamspridning nu”

Magnus Hedenmark kommer att gå igenom syftet och problematiken med reningsverk och slamspridning på åkerjord, med hjälp av metodiken som utvecklats genom Det Naturliga Steget där vi använder begrepp som backcasting, hållbarhetsprinciper, ABCD osv. Vi kommer också gå igenom varför IfM idag förespråkar att slamspridning förbjuds som ett första viktigt steg.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.