Facebook-klipp/ Mediciner i det kommunala avloppsvattnet. Det är lätt att glömma fördelar med små privata anläggningar.

Det är lätt att glömma fördelar med små privata anläggningar.
Mediciner i det kommunala avloppsvattnet.
Vi har idag hört på nyheterna att de kommunala reningsverken ej fångar upp rester av medicin i spillvattnet. Detta påverkar fortplantningsförmågan mm. hos fiskar o andra levande vattendjur.
De privata anläggningarna på landsbygden där reningen avslutas med markbäddar bör då vara ett mycket bättre alternativ, där det renade spillvattnet aldrig når något vattendrag.
Köpings kommun kanske bör tänka om lite innan tvångsanslutningen sker i Munktorp via kostsam sjöledning.

Kommentar av webbredaktören:

80% av antibiotikan som kommer till reningsverken från det vi kissar och bajsar ut kommer rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Det som fångas sprids med slammet på våra åkrar. Detta anses vara ett bättre sätt än att slopa ned avloppet från stugan på landet i en trekammarbrunn, och avskilja tunga partiklar och fett, och sedan leda det vidare till infiltrationen och vidare ner i marken för att brytas ner där.
För medicinrester i övrigt varierar reningsgraden, men många ämnen går rakt igenom reningsverken . När man sprider avloppsslam på åkrarna så räknar man med 1 P-piller per 2 m2. Det låter väl nyttigt och bra för vår livsmedelsproduktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.