Nyköping/ PFAS i dricksvattnet vid Skavsta flygplats- provtagningar och svar från Länsstyrelsen

Från: N
Skickat: den 11 april 2022 23:49
Till: Länsstyrelsen i Södermanlands län <sodermanland@lansstyrelsen.se>
Ämne: PFAS-föroreningarna ute vid Skavstas brandövningsplats,

Hej!

Jag undrar hur det är beträffande PFAS-föroreningar ute vid Skavstas brandövningsplats.

  • Skadat brunnsvatten?
  • Rörlighet i marken mm?
  • Spridningsavstånd?

Hälsningar! / N


Från: Hansevi Stephanie [mailto:stephanie.hansevi@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 20 april 2022 09:44
Till: N
Ämne: Sv: PFAS-föroreningarna ute vid Skavstas brandövningsplats,

Hej!

Det stämmer att det finns PFAS i marken kring Skavsta, det har påträffats i såväl jord som grundvatten och ytvatten. Dina frågor om rörlighet i mark och spridning är något som Trafikverket och deras konsulter utreder i samband med arbetet och planeringen av Ostlänken. Eftersom det är ett pågående arbete så kan jag kan inte lämna ut arbetsmaterialet och dessutom är dessa frågor ännu ej helt utredda.

Vad gäller frågan om enskilda vattenbrunnar i området så genomförde länsstyrelsen provtagning av de närmsta vattenbrunnarna kring Skavsta år 2018. Resultatet visade att det i de flesta prover inte fanns PFAS över laboratoriets detektionsgräns i vattenbrunnarna och i övrigt låga halter. Jag bifogar resultatet av undersökningen här och kartan där platserna är markerade.

Hör av dig om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,
Stephanie Hansevi

Miljöskyddshandläggare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.