Bblat/ Insändare: Okunskap bakom krav på fosforfilter på avlopp

Okunskap bakom krav på fosforfilter på avlopp

 

Ägare till enskilda avlopp tvingas komplettera med onödiga fosforfällor trots att anläggningarna ligger långt från sjöar, påpekar insändaren och menar att det beror på okunskap hos politikerna.

Varför krävs fosforfilter för norra Bastvikens gemensamma avloppsanläggning när avståndet till Mälaren är över 500 m och ingen fosfor når dit?

Är det så att inbillning är en större merit än utbildning, när det det gäller svensk förvaltning?

Har Du råkat ut för fosforspöket? Miljöinspektörer över hela landet försöker inbilla fastighetsägare med enskilda avlopp att fosfor är farligt, trots att det i verkligheten är ett livsnödvändigt ämne. Utan fosfor blir det varken barn eller mat. Fosfor behövs även för vår energiomsättning så att vi kan röra våra muskler, arbeta, leka och skutta runt. Visst kan för mycket av den goda fosforn ge nackdelar, såsom blomning med giftalger i sjöar. Men denna fosfor kommer främst från kommunala reningsverk, som släpper ut 1/10 av fosforn som finns i kisset och bajset eftersom reningen inte är bättre. Fosfor kan också läcka från skog, trädgårdar och åkrar längs vattendrag, inte minst efter gödsling med stora givor av gödsel och reningsverkens rötslam, där det är lagligt att vid varje spridning lägga på fem gånger så mycket som växterna kan ta upp. Ett företag sprider ändå mer, trots att det är olagligt.

I Sverige släpps 270 ton fosfor ut direkt till ytvatten med det behandlade spillvattnet från de kommunala avloppsreningsverken (Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket, 2020-07-01). Det blir 0,03 kg fosfor/person/år. Ca 90 % av befolkningen bor i tätorter med kommunalt avloppsreningsverk, dvs ca 9 miljoner personer. Detta ska jämföras med nästan noll utsläpp till ytvatten från små avlopp som leds ut i mark (AR 1987:6, Naturvårdsverket, 2003).

Det är mot denna bakgrund obegripligt att Miljöenheten i Köpings kommun kräver att sju fastighetsägare på Dåvö 1:25 –1:31, med gemensam avloppsanläggning ska installera fosforfilter med Polonite. Filtren tillverkas av en polsk bergart som ger lika stora utsläpp av CO2 som cement. Avloppen på Dåvö infiltreras ner i marken, som tar hand om all fosfor, fosfor som sedan kan tas upp av växter på platsen. Fosfor rör sig därmed inte mer än några tiotals meter i marken och det är helt uteslutet att fosforn ska nå Mälarens vatten flera hundra meter bort, såvida ingen leder spillvattnet dit.

Hoppas att tjänstepersonerna på våra myndigheter såsom kommunernas miljökontor och  Havs- och vattenmyndigheten ska inse lögnen om enskilda avloppens påstådda skador. För att inse det krävs dock naturvetenskaplig kunskap, vilket ofta saknas bland politiker och tjänstemän som handlägger miljöfrågor, inklusive den till frisör utbildade miljöministern.

Anders Segerberg

civ ing Dåvö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.