”Proppen” om Hållbara vattentjänster publicerad på riksdagens hemsida

”Proppen” om Hållbara vattentjänster publicerad på riksdagens hemsida. 


Skriv gärna till VA-i-tidens ordförande Lars Göran Carlsson, lcg.hilmer@gmail.com, om det är något du vill att VA i tiden skall anföra i sitt yttrande.


Kommentar sedan tidigare kring förfarandet:

Nu har lögnen som blev sanning övergått till ett lagförslag som kan bli lag.

___

Problem 1. Små avlopp sannolikt helt obetydliga för övergödning. Åtgärder alltid mycket dyra och både miljöskydd och hälsoskydd riskerar att försämras med proppens förslag. Dessutom ökar sårbarheten.
Vänta med proppen tills Formas är klar och forskning belyst  ekonomi miljökonsekvenser för olika typer av avloppslösningar, små versus stora markbaserad infiltrationen kontro Kommuna reningsverk.

Problem 2. Kommuner måste följa lagen, relevanta och rimliga (miljö) krav! Kommuner bör underlätta boende på landet och inte aktivt motverka.
Myndighetsutövning i Nyköpings kommun är exempel på en kommun som allvarligt försvårar boende på landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *