Altinget/ C och Kd: VA-förslag har potential att passera riksdagen

VA-förslag har potential att passera riksdagen

Inledande positiva reaktioner kommer från flera av oppositionspartierna till S-regeringens föreslagna förändringar i regelverken för kommunala VA-tjänster.

Fyra år efter det att förslaget först lades fram är det nu dags för riksdagen att sätta sina tänder i planerna på att förändra VA-lagstiftningen. Detta efter att regeringen lagt fram lagrådsremissen som svarar upp på tidigare utredaren och nuvarande statssekreteraren Anders Grönvalls utredning. Strax innan midsommar planerar riksdagen att besluta om propositionen.

I lagförslaget föreslås bland annat att enskilda avloppsanläggningar upp till behovet för motsvarande 200 personer ska kunna undantas från kraven på att anslutas till kommunala avlopp om ”ett godtagbart skydd för människors hälsa och miljön” erbjuds i den enskilda anläggningen. Det är ett något mindre långtgående förslag än vad utredningen föreslog.

”Svarar delvis upp mot tillkännagivanden”

Förändringen i lagen om allmänna vattentjänster ska ses som ett svar på bland annat de tillkännagivanden från riksdagen som lagts fram på området. Civilutskottets vice ordförande Larry Söder (KD) hade dock helst velat se ännu större förändringar.

– De flesta tillkännagivanden har gått ut på att den enskilde ska få mer att bestämma om, om man har ett eget avlopp och klarar av miljökraven. Det kan man säga att regeringen svarar upp en del mot.

Centerpartiets Ola Johansson är också han inledningsvis positiv till regeringens förslag, även om han påpekar att partiet inte hunnit analysera förslaget i sin helhet.

Vi kommer inte att stoppa det här.

Ola Johansson , C-ledamot i Civilutskottet

– Det här är frågor som vi har drivit ganska länge. Vi har alltid förespråkat sätt för att komma förbi kommunala monopolets krav på anslutningar som drabbar enskilda väldigt hårt. Det kan ju vara svårt många gånger också för grupper av fastighetsägare att komma överens med dem. Vi är i huvudsak positiva till förslaget. Sedan har vi många andra tankar och  funderingar i de här frågorna, och det tänker vi följa upp när det blir dags i följdmotioner, säger Johansson, som samtidigt förtydligar att han ser förslaget som ett steg i rätt riktning.

– Vi kommer inte att stoppa det här, säger han.

Kommunala plankrav ska närstuderas

Ett annat av de förslag som läggs fram är att kommunerna ska ta fram vattentjänstplaner, för att de ska vara mer transparenta i planeringen och inhämta synpunkter från de som berörs av en eventuell utbyggnad.

Vissa remissinsatser kritiserade förslaget för att öka den administrativa bördan på kommunerna. Det är också en av de punkter som Ola Johansson lyfter fram.

– Den preliminära uppfattningen vi kan ha är att det här får inte belasta kommunerna alltför mycket. Det är inte alla kommuner som har resurserna i sina tekniska verksamheter att hålla de här planerna uppdaterade. Där har vi en liten invändning då.

Du säger ”alltför mycket”, hur menar du då?

– Det beror på vilka krav man har på att uppdatera de här planerna, säger Ola Johansson till Altinget.

Civilutskottets vice ordförande Larry Söder (KD) har inte heller hunnit analysera förslaget i detalj ännu, men ser positivt på de övergripande dragen.

Man vill ge vattentjänstplanen en status, och det tycker jag är bra. Det betyder att både kommuninvånare och kommunen vet med vilken takt och med vilka steg man gör VA-saneringen.

Larry Söder, Vice ordförande Civilutskottet

– Man vill ge vattentjänstplanen en status och det tycker jag är bra. Det betyder att både kommuninvånare och kommunen vet med vilken takt och med vilka steg man gör VA-saneringen. Det betyder att den enskilde ska kunna veta mer hur det ser ut i deras område, och det blir inga överraskningar.

Viktigt att undvika dubbla kontroller

Flera av de resterande förändringar som föreslås anses också positiva, säger Söder. Men KD-ledamoten kommer att lägga extra fokus på att studera de föreslagna kontrollåtgärderna som ska till för att enskilda avloppsägare ska kunna fortsatt godkännas.

– Jag vill se mer vad det innebär för den enskilde. Det är viktigt att det inte blir en dubbelkontroll, där man gör en kontroll och sedan ska kommunen göra en till. Utan att det dras gränser för rimligheten, säger Larry Söder till Altinget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.