Rapport från verkligheten. VA-bolaget i Nyköping kräver 3,5 m bred väg fram till 3-kammarbrunnen på en fastighet samt vändplan.

Rapport från verkligheten. VA-bolaget i Nyköping kräver 3,5 m bred väg fram till 3-kammarbrunnen på en fastighet samt vändplan. FÄ betalar markägaren 4 000 kr för att få bredda vägen en meter och FÄ betalar 70 000 kr för lantmäteriförrättning. Miljökontoret tillåter inte breddningen och tar nästan 12 000 kr som ersättning för sin tid för handläggning. Chefen för VA-bolaget samt renhållningschefen deltar på sammanträdet men yttrar sig inte. Kommunekologen anser att al, älggräs mm är så viktigt att dispens ej kan lämnas från strandskyddet för en liten bäck som är torr största delen av året. Det gäller en åretruntbostad, alltså ingen sommarstuga.

https://nykoping.se/globalassets/nykoping.se/arkiv/protokoll/import/msn/2022/2022-03-08_1400_sammantrade_miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden_protokoll.pdf

sid 15 ff Lilla Lundby.

Mvh!

Lars

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.