VA fakta/ Idag på Världsvattendagen delas VA-priset 2022 ut

Priset delas ut av VVS branschen

Idag på Världsvattendagen delas VA-priset 2022 ut

2022-03-22

VA-priset 2022 till maratonutredare av ”Hållbara vattentjänster” – hederspris till VA SYD:s arbete för att hantera skyfall.

”Anders Grönvall har med utredningen Vägar till hållbara vattentjänster gjort ett stort arbete med potential att göra skillnad för VA-nätet i Sverige. Han har arbetat ihärdigt med VA-frågor sedan 2011…”, lyder en del av motiveringen för VA-priset 2022.

Dåvarande särskilde utredaren Anders Grönvall lade fram ”Hållbara vattentjänster” redan 2018. Vatten- och avlopp berör alla i Sverige och utredningens slutsatser har stötts och blötts av många intressegrupper.

– En utredning är ett lagarbete så därför dedikerar jag priset till utredningens sekreterare Sara Linde, Mats Johansson och Åsa Talvik men också alla experter och andra som deltagit. Förslagen bygger mycket på synpunkter från bland annat drabbade fastighetsägare, miljöskyddsinspektörer och kommunledningar, säger Anders Grönvall.

Inom kort ska en proposition behandlas i riksdagen som bygger på utredningen. Det som väntas är bland annat tydligare regler för alla med kommunalt avlopp, 700 000 ägare av privata avlopp, ansvariga kommuner och ett tiotal myndigheter med olika delansvar i vatten- och avloppsfrågor.

– Som utredare hade jag att svara mot regeringens direktiv och som statssekreterare har jag att genomföra regeringens och mitt partis politik. Så min roll i båda dessa uppdrag har varit att genomföra, säger Anders Grönvall.

Anders Grönvall har indikerat att lagförslaget bland annat innehåller regler som öppnar för att kommuner enklare ska kunna undvika att hamna i konflikt med privata avloppsägare. Privata avlopp ska kunna accepteras i fler lägen än idag. Vad som gäller för anslutning till kommunalt avlopp väntas också bli tydligare.

Vidare kommer sannolikt regler om kommunala VA-planer, vilket runt hälften av kommunerna har idag. Det här har diskuterats allt oftare i ljuset av klimatförändringarna. Det står klart att VA-systemen inte klarar att få undan allt vatten under de allt kraftigare skyfallen. Det orsakar stora skador för privatpersoner och infrastruktur.

Klimatförändringarna leder till årets hedersutnämning, som är VA SYD:s och projektledare Kristina Halls arbete med att hantera just skyfall.

”Mot bakgrund av översvämningarna i Malmö 2014 med 100 millimeter regn på ett par timmar, skapade VA SYD projektet ”Plats för vattnet”. Det ska göra både städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. Satsningen syftar dessutom till en ökad återanvändning av vatten”, lyder nomineringen.

För ytterligare information, kontakta Hampe Mobärg, VA-Fakta, 073-029 88 56, eller Caroline Harrå, VVS-Fabrikanterna, 0702 70 71 80

Om Världsvattendagen den 22 mars >>

Mer om alla nominerade VA-priset 2022 >>

Vinnaren av VA-priset 2021 >>


Kommentar

Dessutom fick han gå från kommunalrådstjänsten i knivsta till utredare och som tack för bra jobb gick han till att bli statssekreterare i miljödepartementet. Dvs han utförde vad S partiet och därigenom kommunerna bett.

Sen får han va branschens pris för att dessutom lyssnat på deras lobbyverksamhet och ger dem jobb i all framtid med avlopp på landsbygden.

Ryggdunkarnas paradis, och märkligt nog kallas inte detta bestickning eller korruption. Dock en svensk variant får man väl kalla det.

_____________________

Så här går det till när man kliar varandra på ryggen, eller kanske lite till? Tungan är väl utsliten av slickande vid det här laget?

Det känns lite kvalmig och unken stank, värre än spridning av slam på åkrarna, från VVS branschen. Vi får väl hoppas att man själv faller i den grop man grävt.

Jag kan tipsa om en film som berör energi, kvävegödsel, sårbarhet hos storskaliga lösningar (dock inkonsekvent att plädera för kärnkraft samtidigt som personen varnade för storskalighet) https://www.youtube.com/watch?v=YlGJBVV_1Q4
VA-sektorns eftersläpning i underhåll påpekas flera gånger liksom risken med enmansutredningar där nån får betalt för att hitta på argument för det man vill göra. Stämde mycket väl i min analys jag började göra om ”Hållbara vattentjänster”.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.