BBlat- Köping- Insändare/ Provocerande pris till statssekreterare

Provocerande pris till statssekreterare

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Lagom till världsvattendagen 23 mars nominerar branschföreningen VA-fakta, statssekreterare Anders Grönvall (s) till ett prestigefyllt pris, för att han utarbetat ett förslag, ” Hållbara vattentjänster ”som ekonomiskt kommer att gynna företagens medlemmar: Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-fabrikanternas Råd, som tillsammans representerar fler än 4 000 företag.

Anders Grönvalls utredning ”Vägar till hållbara vattentjänster ” vill genom tvingande lagstiftning garantera dessa företag ökad sysselsättning och miljoninkomster för all framtid. Pengar som skall betalas av alla fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp. Dessa obligatoriska avloppsdeklarationer för uppskattningsvis 700 000 fastigheter i Sverige vart sjunde år till en uppskattad kostnad för fastighetsägare på mellan 5 000 – 7 000 kr. Grönvalls förslag läggs trots att detta tillsynsansvar redan idag åvilar kommunerna, vilket alla fastighetsägare betalar i kommunalskatt, dvs. det införs en dubbelbeskattning.

De 700 000 fastighetsägarna som direkt påverkas har inga priser att dela ut. Istället är det då nya pålagor med kontroller och påföljande fakturor som blir konsekvensen för dem.

Den lagrådsremiss som nu skickats ut från regeringen gläder den bransch varifrån fakturorna ska utgå till den grad att de nominerar dess författare till ett pris. Det sticker i ögonen och är en klar indikator på vem det är som gynnas av regeringens förslag.

Man kan kanske ha olika ingångar i vattentjänstfrågorna. VA-fakta har andra utgångspunkter och motiv än vi som företräder fastighetsägarnas intressen. För politikens trovärdighet gentemot samtliga parter i det fortsatta samtalet vore det mest klädsamt för Anders Grönvall att tacka nej till priset och återvända till beredningen av ett förslag som istället säkrar att vattentjänsterna i landet kan betjäna dess användare under proportionerliga och rimliga villkor.

Lars-Göran Carlsson

Ordförande för VA-i-tiden, den nationella föreningen för fastighetsägare med enskilt VA

Jonathan Lindgren

Expert på kommunala tjänster, Villaägarna


Lyssna gärna på detta program på Youtube, Den svenska enpartistaten, om tillsättning av personer i myndigheter och staten. Gäster i programmet är Linnea Dubois, skribent i tankesmedjan Timbros nätmagasin Smedjan, och Inga-Britt Ahlenius, bland annat tidigare chef för Riksrevisionsverket och tidigare chef för FN:s internrevision.
Hotspot är ett samtalsprogram om kristen tro, kultur och samhälle. Programledare är Marco Strömberg. Programmet produceras av TV Vision Sverige och Världen idag.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.