Villaägarna och VA-i-tiden/ Insändarförslag – Gör om och gör rätt

Under 2022 hoppas regeringen genomföra en del lagförändringar för de som har enskilda avlopp. Ambitionen är att begränsa nuvarande situation där människor tvingas belåna sig eller sälja sommarstugor och hus för att ha råd med anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Men förslagen är otillräckliga, och skapar istället nya löpande kostnader för personer med enskilda anläggningar för avlopp.

Regeringen föreslår en ökad flexibilitet från kommunerna till deras bedömningar, men föreslår inget som ändrar kommuners utgångspunkt eller sakunderlag. Den forskning regeringen själv hänvisat till att man väntat på, är pågående och ofärdig. De liggande förslagen utgår därför från bristande underlag kring enskilda avlopps faktiska utfall för naturen.

Dagens kommunala tillsyn av anläggningarna som vi skattebetalare finansierar, föreslås också förstärkas med en kontrollbyråkrati där fastighetsägaren blir tvungen att finansiera en deklaration där yrkesman anlitats för att regelbundet verifiera anläggningens tillstånd. Den som är van att betala sotaren för kontrollen av skorstenen kan föreställa sig hur avloppsdeklarationen blir.

Hos yrkeskåren som står beredda att börja fakturera för en här typen av tjänster, är glädjen så pass stor att man nominerar ansvarig statssekreterare till sitt branschpris ”VA-priset 2022”.

För ett år sedan gav riksdagens majoritet regeringen en uppgift – ”att fastighetsägare inte ska kunna tvingas ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet”. Denna uppgift löser inte regeringens liggande lagrådsremiss.

Kanske vill regeringen kunna hävda att man till valrörelsen försökt adressera det som idag är en djup orättvisa. Att människor tvingas sälja sitt hus eller sommarstuga på grund av fönsterkuvert med ruinerande krav på anslutning till kommunalt VA. Tyvärr uppnås inte detta med liggande förslag, bättre därför om regeringen gör om och rätt.

Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarna

Lars-Göran Carlsson, ordförande för nätverket VA-i-tiden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.