Avloppsguiden: Förslag: Nya ROT-avdraget kan minska övergödning och ge fler jobb

Mats Johansson, tidigare sekreterare åt Anders Grönwall i den statliga utredningen Hållbara vattentjänster , som Anders Grönwall skrev år 2009 ett förslag:

Nya ROT-avdraget kan minska övergödning och ge fler jobb

Klipp ur pressmeddelandet: ”Åtgärdandet av de dåliga avloppen sker idag i mycket långsam takt, vilket gör att den potentiellt mycket stora marknaden för små avlopp än så länge ”vilar”, något som bla branschorganisationen Maskinentreprenörerna påpekat i debattinlägg.”

Är det någon som idag är förvånad att utredningen går kommunernas och VA branschens ärenden och helt ignorerar fastighetsägarnas önskemål. Miljöskäl har angetts, vi måste rädda sjöarna från att övergödas av de små avloppen, men det var till syvende och sist bara ekonomin för kommuner och va bransch det handlade om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.