Svar på tal om att VA fakta nominerar Anders Grönwall till ett prestigefyllt pris på världsvattendagen 23 mars


                                        Världsvattendagen 23 mars

Lagom till världsvattendagen 23 mars nominerar branschföreningen VA-fakta, statssekreterare Anders Grönvall (s) till ett prestigefyllt pris, för att han utarbetat ett förslag, ” Hållbara vattentjänster ”som ekonomiskt kommer att gynna företagens medlemmar: Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningengen, VVS-fabrikanternas Råd, som tillsammans representerar fler än 4000 företag

Anders Grönvalls utredning ”Vägar till  hållbara vattentjänster ” vill genom tvingande lagstiftning garantera dessa företag ökad sysselsättning och miljoninkomster för all framtid. Pengar som skall betalas av alla fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp.  Dessa obligatoriska avloppsdeklarationer för uppskattningsvis 700 000 fastigheter i Sverige vart sjunde år till en uppskattad kostnad för fastighetsägare på mellan 5000 – 7000 kr.  Grönvalls förslag läggs trots att detta tillsynsansvar redan idag åvilar kommunerna, vilket alla fastighetsägare betalar i kommunalskatt, dvs det införs en dubbelbeskattning. 

De 700 000 fastighetsägarna som direkt påverkas har överhuvudtaget inte fått vara delaktiga i utredningen, och fått framföra sina synpunkter till Grönvall, det demokratiska underskottet är gigantiskt i ” Hållbara vattentjänster ”. Däremot har branschföreningen varit delaktig i utredningen.
Demokratin lyser helt med sin frånvaro.

Definitionen av korruption, av latinets corruptio-” fördärvat tillstånd ”, ” förfall ”bestickning ” av corrumpo ” fördärva ”, ” förstöra ”, ” vanställa ”, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande mutor. Korruption är ett stort problem i länder där det saknas tradition av lojalitet mot uppdragsgivare. FN har en konvention mot korruption. Korruption är enligt Världsbankens arbetsdefinition missbruk av offentlig makt för privat vinning. Ämbetsmannaansvaret, där en statssekreterare får ta personligt ansvar för sina handlingar togs tyvärr bort av socialdemokraterna 1976 och s, v, mp, c röstade i riksdagen emot förslag om ett modernare tjänstemannaansvar, se konstitutionsutskottets betänkande, 2022/22:KU27.  

Att VVS-branschen som gynnas av förslaget nominerar Anders Grönvall till deras VA-pris kan inte annat än ses som korruption genom bestickning vilket inte hör hemma i en rättsstat som Sverige.

Styrelsen för VA-i-tiden
Den nationella föreningen för fastighetsägare med enskilt VA
genom Lars-Göran Carlsson, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.