Örnsköldsvik/ Kommunen ångar vidare med tvångsanslutningarna på Nyänget Paddal

Så här skriver Örnsköldsvik på sin hemsida om de kommunala VA anslutningarna på Nyänget Paddal

Förslag till förbindelsepunkt
Nästa steg i utbyggnaden är att bestämma en förbindelsepunkt till varje fastighet. Det gör vi i form av samråd under februari och mars där du har möjlighet att tycka till om placeringen av förbindelsepunkten för din fastighet. Alla fastighetsägare får inte förslag på förbindelsepunkt samtidigt vilket innebär att du kan få brev med förslag tidigare eller senare än din granne.

Under samrådet kommer Miva att finnas på plats i kiosken vid Nyängets havsbad där du under bestämda dagar och tider kan besöka oss och ställa frågor. Datum står i brevet som skickas till dig.
Vad är en förbindelsepunkt?
En förbindelsepunkt är den punkt, 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, där dina ledningar från fastigheten ansluts till det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet. Det är från förbindelsepunkten som du själv förlägger och äger ledningarna på din egen fastighet.

Bilden nedan visar en schematisk skiss. Alla fastigheter kommer inte att få en fastighetspumpstation. I samband med samrådet informerar vi gärna om ditt avlopp kommer att lösas med självfall eller fastighetpumpstation.
Bemötande VA i Tiden
Vi har tidigare berättat att föreningen VA i Tiden varit i kontakt med Miva på uppdrag av några fastighetsägare i Nyänget. Föreningen har som mål att förändra nuvarande va-lagstiftning.

VA i Tiden påstår att det inte finns något konstaterat behov utifrån hälsa eller miljö och att beslutet om att fastställa Nyänget och Paddal som verksamhetsområde vilar på osakliga grunder. De vill att beslutet om verksamhetsområde i Nyänget och Paddal upphävs och att påbörjad projektering av kommunalt va till Nyänget och Paddal bör avbrytas omgående.

Vi förstår att föreningen vill driva opinion då den har som mål att förändra nuvarande va-lagstiftning och hur den tillämpas. Vi förstår också att man kan ha synpunkter på lagstiftningen, men så länge vattentjänstlagen ser ut som den gör och bland annat inte medger att ta med kostnader som en del i bedömningen så förhåller vi oss till det.

Örnsköldsviks kommun och Miva har bemött detta i ett gemensamt svar. Sammanfattningsvis är kommunens och Mivas ställningstagande att vi följer gällande lagstiftning och att Miva som kommunens va-huvudman i samband med kommunfullmäktiges beslut om utökande av verksamhetsområde fått i uppdrag att bygga ut kommunalt va i Nyänget och Paddal. Det har Miva ansvar för att planera och genomföra, och vi arbetar vidare med utbyggnaden så länge inte andra beslut fattas.

Vill du ta del av hela svaret till VA i Tiden kan du mejla till jenny.persson.lindberg@miva.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.