Pressmeddelande från Miljödepartementet: Regeringen föreslår ändringar för mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Pressmeddelande från Miljödepartementet
Regeringen föreslår ändringar för mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Publicerad 28 februari 2022
Regeringen vill skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss bland annat att varje kommun ska ha en långsiktig plan för vatten- och avloppsförsörjningen och hur vatten- och avloppsanläggningarna ska hanteras vid skyfall. Kommunerna ska föra ökad dialog med invånare och fastighetsägare om planeringen. Regeringen föreslår också att kommunens bedömning av behovet av allmänt vatten och avlopp ska bli mer flexibel.

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Vägar till hållbara vattentjänster, som ska skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avlopptjänster.

Förslaget innebär att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, dvs. vattenförsörjning och avlopp. Regeringen föreslår även krav på att vattentjänstplanen innehåller en bedömning av hur de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska hanteras vid en ökad belastning till följd av skyfall.

I syfte att säkerställa ett fullgott beslutsunderlag och en demokratisk förankring föreslår regeringen att ett förslag till vattentjänstplan bör samrådas med till exempel fastighetsägare och myndigheter.

Regeringen föreslår också att kommunens bedömning av behovet av allmänna vattentjänster ska bli flexiblare för att göra det tydligare i vilka situationer en enskild vatten- och avloppsanläggning kan tillgodose behovet av vattentjänster.

Förslaget till lagrådsremiss innehåller också ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att förskriva om skyldighet att kontrollera och rapportera om små avloppsanläggningars funktion. Förslaget bedöms bidra till att öka åtgärdstakten när det gäller bristfälliga små avloppsanläggningar och därmed minska påverkan på miljön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *