Bblat- Köping/ 2 maj 2018: VA-bråket: Stugupproret i Köping fortsätter

Är det bra med stora kommunala anläggningar, när det är krig i närheten.

Vad händer om kemikalier till reningsverken inte kan fås fram- likt diskussionerna var under coronans värsta tid. Då diskuterade man att låta vattenreningen prioriteras och att släppa ut orenat vatten i vattendragen.

Vad händer om kraftförsörjningen till reningsverket upphör. Det dieselaggregat som finns täcker bara en liten del av lågbehovet vid torka. Resten av skiten rinner rakt ut i sjön.

Vad händer vid en cyberattack mot reningsverkets olika styrsystem. Jo, skiten rinner rakt ut i vattendraget.

Varför satsa på för framtiden ohållbara vattenlösningar- det är de små infiltrationerna och vattenförsörjningarna som är tillräckligt robusta och många för att klara landsbygdens vatten och avloppförsörjning, varför förstöra detta?
Förstörelsen av resurser blir stora när torra toasystem ersätts med vattenbaserade  kommunala, borde vara uppenbar för alla. Så är dock inte fallet, kanske pga avsaknad av naturvetenskaplig kunskap eller pga brist på jordnära, sunt förnuft. Är man kanske rädd för verkligheten så att man törs inte ställa de nödvändiga frågorna?

Eller är det samma sak som Ryssland nu ägnar sig åt, att ockupera marken och driva folk därifrån- som boende på NorrMälarstrand så är jag och mängder med folk rädda för va utbyggnaden, det förstör deras möjligheter att leva kvar där, eller ha fritidshuset kvar, en ren folkfördrivning i kommunal skala.

Förstörelsen av resurser blir stora när torra toasystem ersätts med vattenbaserade  kommunala, borde vara uppenbar för alla. Så är dock inte fallet, kanske pga avsaknad av naturvetenskaplig kunskap eller pga brist på jordnära, sunt förnuft. Är man kanske rädd för verkligheten så att man törs inte ställa de nödvändiga frågorna?

Se också
Dricksvatten , vattenläckage och vattenbrist.

Bräddningar, haverier, slamhögar, utsläpp från kommunala reningsverk

Reningsverks utsläpp vs landsbygd och fritidshusområdenVA-bråket: Stugupproret i Köping fortsätter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.