Trolleri med avloppsslam- blanda i annat i avloppsslammet, så blir gifthalten lägre på den färdiga produkten!

Anders!
Åter exempel på trolleri med avloppsslam. Man tillverkar biokol från pappersindustrins fibrer och blandar det sedan med avloppsslam, tydligen med motivationen att biokolet ska ta upp metan från slammet. Inga tungmetaller eller andra gifter tas bort, men genom att blanda det med pappersfibrer så blir gifthalten i den färdiga produkten lägre.

Mvh!
Lars


Från: Lars Hylander
Skickat: den 27 januari 2022, 
Till: Naturvardsverket
Ämne: Biokol

Bästa Nanna Wikholm!

Läste på https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/cirkular-process-gor-biokol-av-slam-med-stod-av-klimatklivet/

Mewab, som är verksamt i Karlstad, tar idag emot 46 000 ton biomassa i form av slam från pappersindustrin i Värmland samt avloppsslam för att producera kompostmaterial. Med stöd av Klimatklivet ska de producera biokol av 20 000 ton av slammet och resten ska komposteras med en metod som förväntas minska utsläppen av metangas med 90%.

Från: Angela Arokianathan
Skickat: den 31 januari 2022 11:23
Till: Lars
Ämne: Sv: Biokol

Hej Lars

Här kommer svar på dina frågor.

 1. Kan ni förklara vad som händer med tungmetallerna i avloppsslammet?
  Slam från reningsverken sprids redan på åkermark som gödsel idag efter hygienisering i 6 månader. Följaktligen blir det ingen ändring i hanteringen av tungmetaller i slammet när Mewab nu planerar att ta emot rötat slam och för att producera kompostmaterial.
  Vi har fått information om att Mewab får en analysrapport på varje parti med information om vad det innehåller och om det är något som är avvikande. Parametrar som analyseras är metaller, tungmetaller, kväve, fosfor, torrsubstanshalt och kalkvärde. Därtill provtas organiska ämnen som kan vara potentiellt farliga, t ex PCB och PAH så de kan ha koll på slammet de tar emot.
 2. Det vore även intressant att höra om utbytet av biokol från avloppsslam. Kan det vara så att de organiska föreningarna i avloppsslam inte kan bilda riktiga biokolsgranuler?
  Det är orötat fiberslam från pappersindustrin som används för själva biokolsproduktionen. Så huruvida avloppsslam kan bilda riktigt biokolsgranuler har vi inte utrett.
  Biokol och kompostmaterialet blandas till en jordprodukt som Mewab sedan säljer till kunder.
 1. Vad händer med kvävet, som orsakar stora utsläpp av växthusgaser (både CH4 och CO2) när kvävegödsel produceras till lantbruket?
  Kvävevatten som uppstår som en biprodukt vid biokolsproduktionen ska tas tillvara och ska använda det som gödsel istället för att köpa handelsgödsel. De ska berika deras jordprodukt.

Om du vill veta mer om vad Mewab gör så är det kanske bäst att kontakt de.

Hör av dig om det är något som är oklart.

Vänliga hälsningar Angela

ANGELA AROKIANATHAN
Handläggare Klimatklivet
NATURVÅRDSVERKET
Klimatklivsenheten för industri

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.