Riksdagen/ kap 23.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster : huvudmannen inte bara är skyldig att ordna utan också att underhålla ledningar och andra anordningar som behövs för avlopp och den allmänna dricksvattenförsörjningen

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

(s502)
kap 23.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
13 §
Paragrafen handlar om huvudmannens ansvar. Ändringen tydliggör
att huvudmannen inte bara är skyldig att ordna utan också att underhålla ledningar och andra anordningar som behövs för avlopp och den allmänna dricksvattenförsörjningen. Detta tydliggörande innebär inte någon utökad skyldighet i förhållande till det som redan gäller idag. Kommunen har alltjämt ett övergripande ansvar för underhåll enligt 6 §. I övrigt föreslås endast redaktionella ändringar.
Utredningens överväganden finns i avsnitt 13.4.1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.