Bblat/ VA-bråket i Köping: Markägare vägrar ta emot kommunens pengar

VA-bråket i Köping

Markägare vägrar ta emot kommunens pengar

Ett antal markägare i Dåvötrakterna utanför Köping vägrar ta emot 300 000 kronor från Köpings kommun för att arbetet med de planerade VA-ledningarna kommer att göra intrång på deras mark.

– Att ta emot pengarna skulle vara det samma som att säga ja till projektet, säger de.

Kent Andersson och Roland Karlsson tar tag i varsin ände och river långsamt A4-arket i två delar. Pappret är en uppmaning från Västa Mälardalens Energi och miljö (VME) att lämna in en uppgift om kontonummer. Fyller man i sitt kontonummer, så får man sin del av de 300 000 kronor som kommunen betalar för markintrång i samband med utbyggnaden av VA.

– Vi vill inte ha deras pengar. Tar jag emot deras pengar så säger jag ja till något som jag har sagt nej till ända sedan 2002, förklarar Kent Andersson.

Totalt är det någonstans mellan 15 och 20 sakägare/markägare som har rätt till ersättning. De som samlats denna dag har bestämt sig för att säga nej till pengarna.

– Det finns några som tar emot pengar också, understryker Roland Karlsson och tillägger att han inte tycker att de gör fel – men att flera valt att inte ta emot pengarna.

– De pengar som inte kan sättas in på våra konton kommer att sättas in hos länsstyrelsen i stället. Där blir de kvar på ett konto och då har kommunen fullgjort sin skyldighet att betala. Men det känns viktigt att inte ta pengarna, förklarar Roland.

Som Bbl/AT tidigare rapporterat, så finns det en stor opinion mot en VA-utbyggnad i det område som brukar kallas norra Mälarstranden. Projektet ifrågasätts starkt därför att många av de berörda sommarstugeägarna anser att de blir påtvingade kommunalt vatten och avlopp till kostnader som för många kommer att innebära att de tvingas sälja. Det finns också, menar de, alternativ till kommunalt VA som skulle bli både billigare och effektivare ur miljöhänseende.

– Nu får vi se om det här blir en valfråga eller inte. Det finns ju partier som uttalat att de vill se ett omtag i hela VA-frågan, säger Kent Andersson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.