Bblat-Köping/ Tillfälliga vägar upprör i Dåvö: ”De pratar inte med oss”

VA-bråket i Köping

Tillfälliga vägar upprör i Dåvö: ”De pratar inte med oss”

Tillfälliga vägar grävs genom ekbestånd och sprängs genom berg. Men de boende och markägarna saknar helt dialog om hur det kommer att fungera – och oroas bland annat för att utryckningsfordon inte ska komma fram.

– Varför pratar varken kommun eller lantmäterimyndigheten med oss? De slösar med skattemedel när de kör sitt eget race och drar både ledningar och tillfälliga vägar genom ekdungar och berg i stället för att prata med oss om billigare lösningar.

Markägarna i Dåvötrakten slår sig för pannan när VA-ledningsarbetet kryper närmare och nya påbud landar hos dem – denna gång med tillfälliga vägar under byggtiden.

– De vill ju gräva ner VA-ledningarna i vägarna och då måste de bygga tillfälliga vägar, förklarar Kent Andersson och Roland Karlsson, som båda är markägare i området.

Båda tycker att det är anmärkningsvärt att Köpings kommun fortsätter att vägra prata med befolkning och markägare ute i Dåvö och längs Mälarstranden. I hela ärendet kring VA-utbyggnad och sjöledning har de boende efterlyst en dialog, men upplever att kommunens tjänstemän och politiker vägrar träffas.

Annons

– Nu är det likadant med Lantmäterimyndigheten. Först säger de till kommunen att samverka med oss om tillfälliga vägar och sedan, när kommunen inte vill, går myndigheten in och ritar som de själva vill – utan att prata med oss.

Anders Olsson, ordförande i en av de berörda vägsamfälligheterna med ett drygt 120-tal fastigheters intressen att bevaka, håller med:

– Det finns ingen plan för hur trafikflödet ska fungera. Jag får mest svar i stil med att ”det löser vi då”.

På de kartskisser som nu kommit från Lantmäterimyndigheten har tillfälliga vägar ritats in, men på platser som de boende ställer sig undrande till.

– Jag blir förvånad över att de ritar en väg tvärs över berg och skog, när det skulle bli billigare att lägga den över mina åkrar, säger Roland Karlsson i Lilla Sandviken.

– Och jag förstår inte hur de kan rita väg över folks tomt utan att prata med dem och genom ett område med flera hundra år gamla ekar som länsstyrelsen tycker är värdefulla, säger Kent Andersson.

Kent påpekar också att materialet från lantmätaren inte verkar ha tagit hänsyn till utryckningsfordonens behov.

– Såvitt jag kan se så kan brandkåren inte komma närmare en del fritidshus än 50 meter när de gräver av den gamla vägen, säger han.

Samtidigt vill både han och Roland Karlsson se tydliga planer på hur lantmäteriet och VME löser så att fastighetsägarna själva får tillgång till sina stugor.

– Jag har ställt frågor om det, men inte fått något svar, konstaterar Kent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.