Dricksvattenutredningen, En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, SOU 2021:81 – VA-i-tidens remissyttrande

VA-i-tiden: Remissyttrande dricksvattenutredningen


Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, SOU 2021:81

Publicerad I detta betänkande föreslår 2020 års dricksvattenutredning (N 2020:05) hur EU:s nya dricksvattendirektiv ska genomföras i svensk rätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.