BBlat insändare/ Uppföljning av insändare jan 2020: Kommunledningens beslut har lett till panikförsäljningar

Insändare: Kommunledningens beslut har lett till panikförsäljningar

 

Nedan en insändare 20 jan 2020 i Bblat, men först en uppföljning av läget jan 2022, 2 år efteråt:
Antalet försäljningar vid Norrmälarstrand sedan 2008 då kommunen först informerade om planer för kommunalt VA fram till kommunfullmäktigebeslutet 2016-11-28 uppgick till 46 fastigheter. Fr.o.m kommunfullmäktigebeslutet 2016-11-28 tills idag uppgår försäljningarna till 43 fastigheter.

Jan 2020: Insändare: Kommunledningens beslut har lett till panikförsäljningar

Genom Köpings tvångsanslutning till kommunalt VA av Norrmälarstrands 235 fastigheter till en anslutningskostnad på mellan ca 280 – 500 tusen kronor, till vilket kostnad för installation på den egna fastigheten tillkommer med ca 50 – 100 tusen kronor, har fastighetsägare inte råd att bo kvar. Ett byte av befolkning kommer att bli konsekvensen vilket också är syftet. Under 2019 har nuvarande styre i Köping lyckats med att påbörja sitt utbyte av befolkningen vid Norrmälarstrand.

Vi kan nu med facit i hand konstatera att de styrande under 2019 lyckats fördriva sju fastighetsägare på grund av den upplevda höga anslutningskostnaden i förhållande till den egna ekonomin.

Fastighetsägare har fått sälja sina fastigheter med förlust och till underpris på hundratusentals kronor som en direkt konsekvens av VA-beslutet. Socialdemokraterna som i alla valrörelser framhåller sig som företrädare för de ekonomiskt utsatta i samhället och förespråkar solidaritet torde känna sig stolta med resultatet av sin politik gentemot de boende vid Norrmälarstrand. Väljarna genomskådar retoriken i ord och det faktiska handlandet. Diskrepansen mellan ord och handling blir uppenbar för väljarna.

Jämförelsen med Kinas fördrivning av sina invånare vid dammbyggen ligger nära till hands. Samtidigt anger Köping på sin hemsida att det är många som vill ha kommunalt VA vid Norrmälarstrand? 170 av 235 fastighetsägare vill inte ha kommunalt VA, så vart tog demokratin vägen?

Hur många fler ska ni styrande i Köping fördriva från sina fastigheter för något som vi inte efterfrågat och som det överhuvudtaget inte finns behov av. Använd istället de 100 miljonerna till att få stopp på industrins och avloppsreningsverkets föroreningar som överstiger 1 100 kg i Galten istället för de 20 kg fosfor som vi vid Norrmälarstrand eventuellt förorenar i Galten.

Skamvrån är där ni styrande i Köping med er politik hör hemma.

Strategigruppen Norrmälarstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.