Jordbruksverket/ Nya gödselregler. Det bör även påverka mängden avlopsslam som får spridas av Ragnsells och Biototal

Dessa ändrade gödselregler bör även påverka vilka mängder slam som BioTotal får sprida. https://www.atl.nu/40-kilo-blir-30-kilo-nar-jordbruksverket-infor-nya-godselregler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.