DD/ Långdragen och kostsam avloppsfråga dras i långbänk

 Samlingslänk till artiklar om VA utbyggnaden: VA-utbyggnaden i Falu kommun


Långdragen och kostsam avloppsfråga dras i långbänk

En kvarts miljard kronor back. Så ser läget ut för vatten- och avloppsutbyggnaden i Falu kommun. I Enviksbyn har rösterna förut höjts i protest för de kostsamma anslutningarna, som nu blir dyrare. Projektet i byn är tre år försenat och man undrar nu om den enklaste är att inte bara installera minireningsverk på fastigheterna.

Anslutningen till det kommunala vatten-, och avloppsnätet fortsätter att stöta på patrull. Projektet med utbyggnaden av vatten och avlopp har pågått sedan 2012 och dragningarna skulle bland annat nå Enviksbyn 2019 efter att ha blivit tidsförskjutet. Men frågan i sig når tillbaka till 2008 då Falu Energi och Vatten sa att man skulle skydda dricksvattnet i området.

LÄS MER: Vatten- och avloppsutbyggnaden blöder – 245 miljoner back – ”blir dyrare att ansluta sig”

2014 klubbades en VA-plan i fullmäktige som berättade att 34 fastigheter i Enviksbyn omfattades av anslutning till vatten och avlopp, en anslutning som beskrevs av ortsborna som en tvångsanslutning.

Diskussionerna landar gång på gång på samma punkt: Varför inte bara installera minireningsverk i området.

Idag finns 74 hushåll med på kartan för den kommunala anslutningen. 20 av dem är fritidshus. Men ännu har ingenting skett.

I januari 2021 konstaterade Falu Energi och Vatten svårarbetade områden och ökade kostnader. Anslutningen som skulle kosta fastighetsägaren 200 000 kronor har idag en högre siffra. Hela projektet ligger en kvarts miljard back.

– Jag räknar med 150 000 kronor extra utöver de 200 000 kronorna, säger Kari Haponen, boende i Enviksbyn. Nu har vi skickat in egna kostnadsberäkningar på minireningsverk som blir betydligt billigare. Men responsen från Falu Energi och Vatten har uteblivit.

LÄS ÄVEN: De blir tvångsanslutna till kommunens avlopp – ”200 000 kronor är mycket för fattiga pensionärer”

Kari sitter hemma vid köksbordet tillsammans med grannarna Hans Heed och Hans Sundgren. De berörs alla VA-anslutningen och har drivit frågan i många år tillsammans med andra grannar mot kommunen. Och det är många parametrar som spelar in, poängterar Hans Sundgren.

– För det första så ska man inte gräva i en grusås mellan två sjöar som hela byn är byggd på. Om det blir som det nu är sagt så ska man gräva på 20 olika ställen längs vägen, säger Sundgren.

Enligt deras egna kalkyler skulle investeringen i ett eget minireningsverk kosta 170 000 kronor för tre hushåll. Ett eget ligger på 85 000 kronor.

– Men då kommer Falu Energi och Vatten med sina egna uträkningar där de tagit det värsta minireningsverket man kunde hitta och då blir det ju dyrare, så klart, och menar att det inte finns andra alternativ, säger Haponen och tillägger att man på andra känsliga områden i Sverige löst frågan med egna minireningsverk.

– På Tjörn och Öland, till exempel. Men det har blivit lite prestige i det här. Nu har det inte hänt någonting på sju år.

Åsa Andersson är projektsamordnare för VA på Falu Energi och Vatten.

– Det som nu hänt är att vi gjort arkeologiska utgrävningar och frågan ligger egentligen hos Lantmäteriet eftersom vi ansökt om ledningsrätter, säger Andersson.

Med ledningsrätter menas att Falu Energi och Vatten ansöker om att få installera ledningar där Lantmäteriet tar beslut i frågan där beslutet sen kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

– Hela ärendet med Enviksbyn har blivit fördröjt och där det fastnade senast var med den arkeologiska utredningen där vi ansökte om ingrepp i en fornlämning. Då låg det på FEV att få marktillstånd men ingen ville egentligen skriva på markavtalet. Allt tog tid och fördröjde projektet med 18 månader och vi har också justerat ledningsdragningen på några ställen innan vi skickade ledningsrätten till Lantmäteriet. Men just nu ligger ärendet hos Lantmäteriet för beslut, säger Andersson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.