Civilutskottets betänkande 2020/21:CU14, Hushållningen med mark och vattenområden

Beslut: 21-04-29.

Civilutskottets betänkande
2020/21:CU14
Hushållningen med mark och vattenområden

Länk till dokument med understrykningar : AVLOPP CU Betänkande 2020-21 CU14 Ej tvångsansluta
Länk till riksdagens dokument

Sammanfattning

Utskottet föreslår ett tillkännagivande med anledning av motionsyrkanden om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Regeringen bör skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav inte ska kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala va-nätet.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden som behandlas i betänkandet, främst med hänvisning till pågående arbete.
Motionsyrkandena handlar bl.a. om miljöbalkens hushållsbestämmelser och
behovet av bostäder, skyddet av brukningsvärd jordbruksmark, skyddet av
vattenområden, vattenkraft, stranderosion, va-infrastruktur och allmänna
vattentjänster.

I betänkandet finns 20 reservationer (S, M, SD, C, V, KD, L, MP) och ett
särskilt yttrande (C).

I en av reservationerna (S, V, MP) föreslås att riksdagen inte ska göra
något tillkännagivande till regeringen.

Behandlade förslag
Cirka 100 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2020/21.


Kommentar:

Äntligen!
Har precis fått  Civilutskottets betänkande.
Mest intressant att läsa är understruket i gult. (webbredakörens understrykningar i blått) Se sid 48-57, s 74-80

Jag har bara tre saker att skriva.

  1. Återkalla det senaste fullmäktigebeslutet om VA utbyggnaden. (anm: Höörs kommun)
  2. Avskaffa den skandalomsusade Mittskåne Vatten. (anm: Höörs kommun)
  3. Avvakta riksdagens slutliga beslut, läs och tänk igenom och planerar framtidens VA.
Med vänliga hälsningar
André Luc
fd. VA talesperson för Jularp Sjunnerup byalaget

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.