BBlat/ Insändare: Väntar på svar om VA-anslutningar i Köping

Väntar på svar om VA-anslutningar i Köping

Varför kommer inget svar från VME gällande min insändare i Bbl/At 13/12-21?

Tystnad råder och det är ytterst oansvarigt och allvarligt. Tystnad innebär i min värld prestige, svaghet och ett medvetet val att inte svara. Detta i stället för att göra om och göra rätt.

Vilka miljökonsekvenser får byggprojektet NorrMälarstrand?

Som läget är nu vet inte fastighetsägare vad anslutningsavgiften i 2023 års kostnadsläge blir vid fastighetens anslutningspunkt.

Att därutöver inte redogöra för vad kostnaden blir om fastigheten har flera byggnader VA-anslutna eller ej är skandalöst.

Eftersom det råder tystnad från VME tolkar jag det som att flera anslutningsavgfiter ska erläggas om flera byggnader finns VA anslutna till fastighetens “lokala” nät. Jag förutsätter också att anslutningsavgiften blir enhetlig oavsett tomtstorlek på grund av att dagvatten ej belastar avloppsnätet.

Roland Karlsson

L:a Sandviken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.