BBlat/ Insändare: Omtag behövs i det märkliga VA-projektet i Köping

Omtag behövs i det märkliga VA-projektet i Köping

Har en fastighetsägare betalat för anslutningspunkt vid sin tomtgräns bör VME inte lägga sig i hur egna ledningar inom fastigheten är anslutna till eventuell gäststuga, Friggebod eller Attefallshus.

Idag vet vi fortfarande inte, trots många påstötningar, vad det kommer att kosta i anslutningsavgft gällande en fastighet med flera byggnader.

Vi vet vad en anslutning till bostadsfastigheten kostar.

Men vad kostar anslutningen för:

Bostadshus + Attefallshus?

Bostadshus + gäststuga?

Bostadshus + Friggebod?

Bostadshus + Attefallshus + Friggebod + gäststuga?

Det bör vara självklart att en anslutningsavgift per fastighet ska gälla oavsett antal byggnader. I annat blir det helt vansinnigt.

Därför är det nu hög tid att öppet redovisa vad som räknas som bostadsenhet. Det är ett måste att VME nu redovisar vad som gäller.

Enhetlig anslutningsavgift bör också gälla oavsett tomtstorlek, ty inga fastigheter belastar avloppsledningen med dagvatten.

Under våren 2021, fick Kjell Svanström på Sömsta vid kontakt med Elin Granberg och Linda Eriksson VME blankt nej att slippa anslutningsavgift för sin fastighet med endast garage och svinhus.

Jag undrar hur man ett halvår senare bara kan besluta att fritaga den obebodda fastigheten från anslutningsavgift.

Jag gratulerar Kjell Svanström att hut gått hem och sunt förnuft fått råda även i Köpings kommun.

Det måste vara politiska påtryckningar som gjort att VME lät fastigheten utgå.

Jag tänker nu på projektet NorrMälarstrand, där Sjölunda Näs och Sjöboda utgått av kostnadsskäl och St. Aspholmen av okända skäl samt ett flertal sjönära jordbruksfastigheter som “glömts bort”, vilket gör att den röda tråden i projekt nu helt försvunnit.

Varför byggs ledningen överhuvudtaget när större miljönytta och mycket lägre kostnad kan erhållas med befintliga och nya lokala lösningar.

Detta betyder att tiden nu är mogen för ett politiskt omtag gällande projekt NorrMälarstrand.

Kan inte M, S och V erkänna att beslutet om kommunalt verksamhetsområde togs av fullmäktige på mycket bristfälligt beslutsunderlag, där miljön var det avgörande. En motivering som visat sig enbart vara lögn. Det krävs nu ett omtag. Sker inte det är det en politisk skandal, där prestige fått gått före kostnader och sunt förnuft. Väldigt många fastighetsägare har tappat allt förtroende för Köpings kommun och mår idag mycket dåligt. Men det kanske är kommunens mening att man önskar byta befolkning på NorrMälarstrand och göra en “gräddhylla” av områdena.

Låt sunt förnuft och god miljönytta med lokala lösningar till vettiga kostnader bli verklighet.

Roland Karlsson

L:a Sandviken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.