BBlat/ Insändare: Det märkliga projektet Norrmälarstrand

Det märkliga projektet Norrmälarstrand

Det är ytterst märkligt och verkligen makabert att VME inte bemyndigar sig att svara på min insändare i Bbl/At 9 dec 2021 gällande projektets totala kostnader i 2023 års kostnadsläge.

Har man en kalkyl från år 2016 kan det inte vara svårt att räkna upp den sju år framåt. Detta tyder på att det troligtvis inte finns någon riktig kalkyl då beslutet om kommunalt VA-område togs av fullmäktige år 2016.

Om så skulle vara fallet innebär detta, att VME idag inte har en aning om vad detta föråldrade och idiotiskt projekterade projekt kommer att kosta fastighetsägarna och skattebetalare till ingen som helst miljönytta.

Det är av yttersta vikt att en redogörelse nu kommer från VME gällande projektets totalkostnad.

Ola Saaw (M) har nämligen tidigare sagt att om det visar sig att projektet blir mycket dyrare än den “ursprungliga kalkylen” från år 2016 är det dags för ett omtag i fullmäktige.

Gruppledarna för C, Kd och Sd insåg det fatala fullmäktigebeslutet från 2016, långt före valet 2018 och har sen dess arbetat för ett omtag i fullmäktige.

Blir det inget omtag i “närtid” gällande NorrMälarstrand kommer det säkerligen visa sig i valet-22.

Nu har en hel valperiod passerat utan att M, L, S och V har reagerat på det olyckliga beslutet i fullmäktige vilket tyder på handlingsförlamning. Detta är mycket sorgligt men sant. Att inte beslutande politiker kan ompröva ett olyckligt beslut, är mycket svagt och bör ej få förekomma i ett demokratiskt samhälle.

Det är lokala lösningar med stor miljönytta till rimlig kostnad som skall gälla utmed NorrMälarstrand.

Gör om och gör rätt

Roland Karlsson

L:a Sandviken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.