Elsäkerhetsverket utreder obligatoriska elbesiktningar i bostäderna

Vi utreder elbesiktning i bostäder | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)


Kommentar
Man må ju undra om det är myndigheten och kommunerna eller elbolagen som gärna vill öka administrationen och hitta nya inkomstkällor, eller om det som de kommer göra leder till mätbara förbättringar i samma storleksordning som kostnaderna för besiktning och bränder är?

Blir det samma som för VA så blir det bara administrativ kostnad och krävda åtgärder utan ett uns av evidensbaserad vetenskap. 

Dessutom totalt omöjligt att överklaga eftersom det faller under miljölagstiftningen och en massa tyckanden och en önskan från kommunerna att kunna skapa lokala jobb och få in moms o skatt av företagarna.

Anders


Mailkommentar:
Den ökade komplexiteten i samhället med mer teknik, fler system, regleringar, lagar och paragrafer leder till ökad övervakning och administration. Vilket i sin tur leder till att det blir mindre resurser kvar till den verkliga välfärdsleveransen och därmed minskad tillit hos medborgarna. Och det leder vidare i en oändlig spiral av tillitsbrist, protest, kontroll, administration, ökade kostnader och ineffektivitet i alla led, än mer tillitsbrist, o.s.v. Ett socioekonomisk och samhälleligt sluttande plan.

Det är i huvudsak 2 saker som fått högkulturer på fall
1) resursbrist – energi, mat och vatten
2) komplexitet att hantera samhället med vid tillfället tillgängliga metoder/styrelseskick/teknik och kunskap

Vår västerländska högkultur närmar sig med raska steg både orsak 1 och 2. Spännande att se vad som tar oss först?

/NN


När jag jobbar i Brasilien så säger kollegorna att jag är pessimistisk, vilket jag säger är fel och hävdar att jag är realist. Man blir det när kollegorna lovat komma och arbeta under veckoslutet men jag sen finner mig ensam i labbet.

Med en studiekamrat som jobbar på miljökontor på en tjänst helt finansierad av tillsynsavgifter och som vågar vara ärlig så tror jag att man ofta, alltför ofta, inför regler för tillsyn och kontroll primärt för att dra in skatter och avgifter. Med grönmålning kan man rättfärdiga det mesta numera, t o m att förstöra livshabitaten för dammlevande flora och fauna i landsbygdens smådammar genom att hänvisa till biologisk mångfald. Lyssnade på Nyhetsmorgon idag hur man sysselsätter länsstyrelsens välbetalda tjänstemän och miljöjurister under 20 år framåt för att införa ”moderna miljövillkor”. EU gav Sverige bakläxa när man inte behandlade STORA kraftverk efter samma måttstock som de små. Nu framför HAV detta som skäl att fortsätta riva ut små dammvallar. EU kräver alltså inte att smådammar ska rivas ut. De kräver däremot en korrekt klassificering vilket innebär kraftigt modifierade vatten (KMV). Förändringen är att myndigheterna nu ändrat riktlinjer så man bygger vandringsleder förbi de stora kraftverken, som man undantog i hanteringen som EU underkände. Nu protesterar Älvräddarna som anser att de stora fortfarande kommer för lindrigt undan.

Kuriosa. En värvare till  Naturskyddsföreningen ringde mig förra veckan. Jag förklarade att jag stöder helt deras kampanjer mot slamspridning mm men tackade nej och förklarade att jag gick ur SNF efter flera decenniers medlemsskap bl a pga deras stöd till utrivning av landsbygdens smådammar, som ofta genomförs med pengar från SNF:s fond Bra miljöval.

Mvh!
Lars

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.