Köping/ Bblat/ Förslag: Alla nya tomter får samma pris

Förslag: Alla nya tomter får samma pris

Under 2020 beslutade Köpings kommun att alla nya tomter som släpptes på Sorbyområdet i Munktorp skulle säljas med samma pris, 165 000 kronor plus anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Nu går Samhällsbyggnadsförvaltningen fram till kommunstyrelsen med ett förslag att samma enhetliga pris tillämpas överallt där kommunen säljer villatomter utanför tätorten.

Rent praktiskt kan den nya prissättningen, om politikerna godkänner den, först att börja tillämpas i Bergtorpet i Kolsva och i Kindbro i Odensvi, där det finns två tomter inritade i en äldre detaljplan.


För fritidshusområdena på NorrMÄlarstrand, dvs de 10 områden på Dåvö och Stäudd utmed 1 mils kustremsa skall ju anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Anslutningstaxan sätts då efter tomtstorlek, trots att något dagvatten inte skall tas om hand om. Beslutet är överklagat, men kommunen fick rätt i att ta ut olika avgifter för olika stora tomter.

Däremot går det bra för kommunen ant enl ovanstående artikel, att ta ut samma pris för tomter i olika tätorter runt Köping. Då behövs ingen åtskillnad för olika tomtstorlekar, lägen och utnyttjningsmöjlighet.

Märkligt.

/Anders S

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.