Tankar kring: Återvinning av fosfor genom att hetta upp slam, separera ämena och sedan göra gödsel av detta

Knyter ihop några artiklar om Ragnsells Easy mining, samt att Mewab har fått 55 milj. kr från Klimatklivet för att tillverka biokol från avloppsslam och slam från pappersindustrin, (se nedan).


Läste i senaste numret av cirkulation, om va syds mfl kommuner i Skånes, arbete med torkning och produktion av biokol från slam. Tänkte som du att allt kväve lär försvinna medan tungmetallerna blir kvar. Dessutom till hög energikostnad. Först avvattna och torka sen upphetta flera hundra grader.

 På nåt sätt hamnar det vattenburna storskaliga i en termodynamisk återvändsgränd genom principen;  blanda allt som kan spolas bort i ett stort rör späd ut med grund och ytvatten, led till ett hus där vissa ämnen avskilj med kemikalier till en slamsoppa. Slamsoppan avvattnas och ger ny belastning till verket samtidigt som all näring utom P förloras. Slammet torkas och bränns till priset av massa energi och ännu mera näringsförluster. Vattnet med kvarvarande ämnen släpps ut till sjöar och hav.
/x

Skandalerna duggar tätt.

Mewab har fått 55 milj. kr från Klimatklivet för att tillverka biokol från avloppsslam och slam från pappersindustrin. Hälften från varje och sen tillverkas en jordprodukt. Återigen ett exempel på trolleri med slam som Anders ideligen påpekar. Jag har frågat handläggaren på Nv

1.)    vad som händer med tungmetallerna,

2.)    organiska materialet i slam som enligt International Biochar Initiative inte ger certifierbart biokol av två orsaker. A.) Djurceller saknar den stabila cellväggen som behövs för biokol. B.) Vår födas växtceller har till stor del brutits ned efter passagen genom matsmältningen.

3.)    Metoden ger STORA förluster av kväve, som måste kompenseras genom att åter binda kväve från luften, som kräver stora mängder energi och fossilgas vid tillverkning av ammoniak, basen för all kvävegödseltillverkning.

Mewab köptes av Biototal för ett knappt år sedan.

Länkar nedan!

LARS

PS. Samma handläggare på Nv som avslog vår klimatklivsansökan om tillverkning av ammoniak. DS.

https://www.biototal.se/nyheter/biototal-f%C3%B6rv%C3%A4rvar-mewab-ab-f%C3%B6r-vidare-h%C3%A5llbar-tillv%C3%A4xt-och-breddning-av-bolagets-erbjudande

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/cirkular-process-gor-biokol-av-slam-med-stod-av-klimatklivet/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.