Havs och vattenmyndigheten/ Nyhetsbrev dec 2021.

I årets sista nyhetsbrev kan du läsa om digitaliseringsprojektet för små avloppsanläggningar, dessutom får du en tillbakablick i toalettens historia.

https://www.havochvatten.se/5.1339a96517d966d72e016ed7.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.