Havs och Vattenmyndigheten/ Granskning av ansökan eller anmälan

Sökanden är skyldig att ta fram underlaget för ansökan/anmälan. Miljöförvaltningen är skyldig att skaffa sig tillräckligt med kunskap om förhållandena på platsen där anläggningen ska placeras för att kunna avgöra om inlämnat underlag är tillräckligt och tillförlitligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.