Markbaserad rening/ Rapporter av utredarna från havs och vattenmyndigheten

artiklar av Åsa och Bodil

”Att döma ut en anläggning baserat på status i ventilationsröret är inte en fungerande metod.”

https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/sma-avloppsanlaggningar/rapporter-om-sma-avlopp/rapporter-och-dokument/rapporter/markbaserad-rening—en-studie-av-funktion-i-falt.html

LuTH: Markbaserad rening – design funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/sma-avloppsanlaggningar/rapporter-om-sma-avlopp/rapporter-och-dokument/rapporter/markbaserad-rening—design-funktion-och-bedomningskriterier-vid-tillsyn.html

 

Så trots att Bodil o Åsa jobbat med utvärderingsprojekt av markbäddar 2018 och nu även 2021 så går man vidare med regelverket och domstolsutslage som bara bevisar att kommunerna gör rätt i att döma ut infiltrationer.

Tänker också på VAK konferensen där en jurist skall gå igenom rättsfall. Tror inte denne kommer visa att fastighetsägaren har rätt, utan snarare att alla bedömningar är riktiga från kommunernas sida.

Min tankar: mycket bra att det kommer fler undersökningar som bekräftar den gamla sanningen dvs mb rening robust och effektiv för biologisk rening.  Johan Hedins arbete är gediget och han har ( ännu opublicerat) visat att även P avskiljning förekommer och ej avtar med tiden. Finns ytterligare en rapport om NV större än 50 pe som också visar att MB är robusta och effektiva biologiska filter.

/peter

 

Och här en artikel från Livsmedelsverket apropå rening av avloppsvatten och dricksvatten;

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.