2022-01-23, Den lilla människan Anna, ”Hur står det till med kemikalieutsläpp enskilda avlopp kontra kommunala avlopp?”

”Hur står det till med kemikalieutsläpp enskilda avlopp kontra kommunala avlopp?”

Det är detta här jag oroar mig för mycket mer än t ex koldioxidutsläpp:
svt.se 22/1 2022
Vetenskap
”Ny forskning: Planetens gräns för utsläpp av kemikalier är nådd”

Befogad oro eller är det obefogat?

Ja, jag vet inte.
Idag kommer så mycket motsägelsefulla rapporter så som enskild liten människa vet man varken in eller ut.
Det som kan konstateras är väl att vi har ämnen i kroppen som inte ska finnas i kroppen.

Så kära politiker…
Vad är bäst för mitt enskilda fall långt ute i skogen gällande mitt avlopp?
Att anlägga ett nytt med allt vad det innebär gällande nyproduktion angående kemikalier eller behålla mitt gamla?
Inga beräkningar kan jag göra eftersom det inte finns redogjort någon som helst beräkningar av detta från part som hävdar att mitt nuvarande system dömts ut.
Jag anser att det är den parten som skall komma med de siffrorna precis som t ex en polis måste bevisa en fortkörning.

Och alla de som tvångsansluts till kommunalt avlopp, är de garanterade att detta system ger mindre utsläpp av kemikalier än deras nuvarande?
Tillåt mig tvivla om man tittar på helheten och livscykelanalyser.

Kemikalieaspekten är en tårtbit av helheten gällande vatten/avlopp.

Tvångsåtgärder, hot om böter, utdelade böter är en annan tårtbit och den bör ta mig tusan också innehålla frågor om moral, etik och människors levnadsvillkor av så kallad utveckling och samhällsförändringarnas kravfyllda åtgärder.

Riktigt jävla illa blir det när man läser och ser om hur återvinning idag på många sätt inte fungerar.

Men att ge sig på enskilda små vanliga människors basala behov går bra.

Är det verkligen miljö och hälsa dessa tvångsåtgärder handlar om?

Tyvärr så tror jag inte på det längre.
I så fall skulle den politiska makten se till att myndigheter och vanliga människor tillsammans skulle hitta lösningar för framtiden i gemensam anda.

Det ser inte jag.

Jag ser bara en envägskommunikation.

Maktens megafon mot den lilla individen.

Katastrof.

Eftersom det gäller grundläggande basbehov.

Idag går jag runt här hemma i 15 graders värme för att hålla ner energikostnaderna.

Tycker ni jag får skylla mig själv?

Tycker ni att ni gör/gjort ett bra jobb kära invalda av folket politiker?

Vems ansvar är det att jag inte har råd med att ha högre värme inomhus?

Mitt?

Ert?

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.