Bohuslänningen/ Stoppa planerna för Gårviksprojektet

Stoppa planerna för Gårviksprojektet

Tillstånd saknas fortfarande från länsstyrelsen och kostnaden skenar iväg för Munkedals skattebetalare.

Munkedal Vatten, kommunens va-bolag, beslutade i december att föreslå att kommunen ska acceptera en prisökning för överföringsledningen för va till Gårvik.

Kostnaden har skenat från 28 miljoner till 46 miljoner och Munkedal Vatten vill nu ha nästan 10 miljoner extra från skattebetalarna redan 2022. Beslutet baseras på en skrivelse utan detaljer om hur beräkningen gjorts.

Munkedals kommunfullmäktige, och Munkedalsborna, har aldrig blivit informerade om att kostnaderna för överföringsledningen skenat iväg. Så sent som när budgeten godkändes i november var kostnaden cirka 28 miljoner.

Lite historik. Dåvarande majoriteten beslutade 2016, trots reservationer från SD, KD, L och V att genomföra projektet och den nya majoriteten har glatt drivit projektet vidare. Ledningen skulle vara färdig 2018 och betalas av skattebetalarna på grund av ”samhällsnyttan”.

Grävningarna startade 2018 trots att man inte hade nödvändiga tillstånd eller överenskommelse med Trafikverket om bland annat placering av avloppspumparna. Hittills har man grävt ned cirka 4 kilometer ledning för 15,9 miljoner kronor. Detta trots att man fortfarande inte har tillstånd från länsstyrelsen för avloppspumparna och anslutning till Munkedals reningsverk. Kvar är en kilometer ledning och tre avloppspumpar.

Men, kostnaden för överföringsledningen är bara en del av problemet. Ledningarna inom Gårvik och Bergsvik beräknades 2016 till 60 miljoner. Underlaget för denna beräkning är ännu sämre. Planerna har förändrats och ingen är godkänd. Så kostnaderna blir kanske 100 miljoner i stället. Ingen vet. Kostnader som till åtminstone 20 procent ska betalas av Munkedalsborna via avloppstaxan!

Vi har sedan starten upprepade gånger, bland annat i Bohusläningen, påpekat att det är vansinne att starta grävningarna innan man har alla tillstånd och vet vad det kostar.

Vi uppmanar nu Munkedals politiker att stoppa alla planerna för Gårviksprojektet tills tillstånden är framme och Munkedal Vatten har presenterat en detaljerad beräkning av kostnaderna för såväl överföringsledningen som ledningarna inom Gårvik.

Dessutom, varför ska Munkedalsborna betala? Bör inte entreprenörerna och stugägarna på Gårvik betala för sitt eget va?

Per-Olof Andersson
Gårviks Vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.