DD/ Viktigt med framtidssäkra VA-nät

Viktigt med framtidssäkra VA-nät

Efter sommarens skyfall har fokus på kommunernas VA-nät ökat. Forskarna menar att klimatförändringar gör att det vi tidigare kallade 100-årsregn nu kommer att drabba oss betydligt oftare.

Redan tidigare har många kommuner arbetat hårt för att komma ikapp med eftersläpande underhåll och förnyelse av gamla VA-nät. Nu tillkommer behovet för alla kommuner att förebygga förtätning redan initialt vid nybyggnationer, samt att hantera infrastruktur för att klara ökade regnmängder…………


Se svarsinsändare 21 jan: ”Spola betongrören” för att framtidssäkra människors möjligheter att bo kvar”


Kommentarer på första insändaren:

Eriks  (anm: Simonsens, Cementas)  inlägg känns passé och har knappast stöd hos planerare, konsulter och VA bolag. De flesta är idag medvetna om att ledningssystem ensamt ej kan säkerställa bortledning av dagvatten. Olika typer av fördröjningsåtgärder (LOD)  och planerad ytlig avrinning (kontrollerad översvämning) vid stora regn är idag snarare regel än undantag vid planering för dagvatten i ny stadsbebyggelse.
/x
________________

Och rören ska ju vara av betong eftersom debattörerna företräder betong- och cementindustrin!!!

Vore intressant att se en oberoende jämförelse med plaströr.

Jag noterar även att debattörerna hävdar 150  års livslängd för avloppsrör, medan HaV och många miljökontor hävdar 25 års livslängd för trekammarbrunnar! Fräter vattnet i EA på betongen???

Vad menar de med ”Få branscher är så framtidssäkra som vår.” Lär inte vara framtidssäkrade. Det är inte heller säkert att vatten ska transportera toalettinnehållet. Ofta är det inte lämpligt att ha rör ens till dagvattnet, utan öppna diken, dammar, stenkistor etc är ofta lämpligare.

/Lars

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.